Startpagina

Nieuws van uw gemeente

Nieuws van uw gemeente

Wegafsluiting, bekendmaking, evenementen, digitale gids, cijfers & feiten, actuele projecten, kermis.

Afval & milieu

Afval & milieu

Vuilnis ophaaldagen, reinigingsrechten, afvalinzamelstations, containers en afvalkalender.

Zorg, onderwijs, sport & welzijn

Zorg, onderwijs, sport & welzijn

Wmo, gezondheid, sociaal loket,  huishoudhulp, leerplicht, sociaal domein, alcohol, drugs, jeugd, gezin.

Wonen, verhuizen & belastingen

Wonen, verkeer & verhuizen

Urgentie, parkeren en verkeer, ontheffingen, verhuizen, CAI, belastingen, WOZ-loket en -waarde.

Bestuur, beleid & organisatie

Bestuur, beleid & organisatie

College van B&W, Raad, verkiezingen, politiek, subsidies, Werkplus, rapporten, vacatures, bezwaar, veiligheid.

Bijstand & uitkering

Bijstand, werken & uitkering

Uitkering, (huur)toeslagen, schulden, Bijzondere Bijstand, zelfstandigen, vrijwilligerswerk, re-integratie.

(Ver)Bouwen en duurzaamheid

(Ver)bouwen & duurzaamheid

Vooroverleg, omgevingsvergunningen, welstand en duurzaamheid, bestemmingsplannen, projecten.

Toerisme, cultureel erfgoed & havens

Toerisme, cultureel erfgoed & havens

Gemeente haven, winkelen, wandelroutes, ontdek Edam-Volendam, bereikbaarheid, cultureel erfgoed (monumenten).

Economische zaken & ondernemen

Economische zaken & ondernemen

Rapporten en visies, toerisme, Ondernemersplein, bedrijf starten, aanvraagformulieren, horecabeleid.