Startpagina

Nieuws van uw gemeente

Nieuws van uw gemeente

Wegafsluiting, bekendmaking, actueel nieuws, evenementen, digitale gids, dijkversterking, visie openbare ruimte, kermis, cijfers & feiten.

Afval & milieu

Afval & milieu

Vuilnis ophaaldagen, afvalcontainers, reinigingsrechten bedrijven, afvalinzamelstations en afvalkalender.

Zorg, onderwijs, sport & welzijn

Zorg, onderwijs, sport & welzijn

Wmo, gezondheid, breed sociaal loket, huishoudhulp, (inkoop) sociaal domein, alcohol en drugs, jeugd en gezin, onderwijs/leerplicht, sport.

Wonen, verhuizen & belastingen

Wonen, verkeer & verhuizen

Huren, urgentie, parkeren en bereikbaarheid, ontheffingen, verhuizen, verkeer, CAI, belastingen, WOZ-loket en WOZ-waarde.

Bestuur, beleid & organisatie

Bestuur, beleid & organisatie

College van B&W, gemeenteraad, politiek, beleid, subsidies, rapporten, regels en verordeningen, vacatures, bezwaar, veiligheid, boa's, organisatie.

Bijstand & uitkering

Bijstand, werken & uitkering

Uitkering, toeslagen, Bijzondere Bijstand, schulden, zelfstandigen, minima, huurtoeslag, vrijwilligerswerk, re-integratie.

Bouwen, verbouwen & slopen

Bouwen, verbouwen & slopen

Vooroverleg, omgevingsvergunningen (o.a. bouwen, afwijken bestemmingsplan, slopen, brandveilig gebruik, inrit, kappen), welstand, bestemmingsplannen en projecten.

Toerisme & Havens

Toerisme, monumenten & havens

Gemeente haven, ontdek Edam-Volendam, winkelen, historie, wandelroutes, bereikbaarheid en parkeren, monumenten, toerisme.

Economische zaken & ondernemen

Economische zaken & ondernemen

Alles over ondernemen, aanvraagformulieren, rapporten en visies Economische zaken en toerisme, horecabeleid.