Startpagina

Nieuws van uw gemeente

Nieuws van uw gemeente

Nieuws, wegafsluiting, bekendmaking, evenementen, kermis, cijfers & feiten.

Afval & milieu

Afval & milieu

Vuilnis ophaaldagen, duurzaamheid, afvalinzamelstations, bodemonderzoeken.

Zorg, gezondheid, onderwijs & welzijn

Zorg, gezondheid, onderwijs & welzijn

WMO, huishoudhulp, sport, alcohol en drugs, jeugd & gezin, onderwijs/leerplicht.

Wonen, verhuizen & belastingen

Wonen, verkeer, verhuizen & belastingen

Wonen, parkeren, verkeer, huren, CAI, WOZ-loket, WOZ-waarde.

Bestuur & organisatie

Bestuur & organisatie

College, raad, politiek, beleid en regels, subsidies, vacatures, bezwaar, veiligheid.

Bijstand & uitkering

Bijstand, werken & uitkering

Uitkering, toeslagen, Bijzondere Bijstand, vrijwilligerswerk, re-integratie.

Bouwen & verbouwen

Bouwen & verbouwen

Vergunning, bestemmingsplannen, slopen, projecten, grondzaken, monumenten, welstandscommissie.

Toerisme & Havens

Toerisme & havens

Ontdek Edam-Volendam, winkelen, historie, havens, toerisme.

Economische zaken en ondernemen

Economische zaken en ondernemen

Economische zaken, uw onderneming, horeca, detailhandel, vergunningen.