Startpagina

Nieuws van uw gemeente

Nieuws van uw gemeente

Wegafsluiting, bekendmaking, actueel nieuws, evenementen, digitale gids, cijfers & feiten, actuele projecten,kermis 2018.

Afval & milieu

Afval & milieu

Vuilnis ophaaldagen, afvalcontainers, reinigingsrechten bedrijven, afvalinzamelstations en afvalkalender.

Zorg, onderwijs, sport & welzijn

Zorg, onderwijs, sport & welzijn

Wmo, gezondheid, breed sociaal loket, huishoudhulp, (inkoop) sociaal domein, alcohol en drugs, jeugd en gezin, onderwijs/leerplicht, sport.

Wonen, verhuizen & belastingen

Wonen, verkeer & verhuizen

Huren, urgentie, parkeren en bereikbaarheid, ontheffingen, verhuizen, verkeer, CAI, belastingen, WOZ-loket en WOZ-waarde.

Bestuur, beleid & organisatie

Bestuur, beleid & organisatie

College van B&W, gemeenteraad, politiek, beleid, subsidies, Werkplus, rapporten, verordeningen, vacatures, bezwaar, veiligheid, boa's, organisatie.

Bijstand & uitkering

Bijstand, werken & uitkering

Uitkering, toeslagen, Bijzondere Bijstand, schulden, zelfstandigen, minima, huurtoeslag, vrijwilligerswerk, re-integratie.

(Ver)Bouwen en duurzaamheid

(Ver)bouwen & duurzaamheid

Vooroverleg, omgevingsvergunningen (o.a. sloop, inrit, kappen), welstand en duurzaamheid, bestemmingsplannen, projecten.

Toerisme, historie & havens

Toerisme, historie & havens

Gemeente haven, ontdek Edam-Volendam, winkelen, wandelroutes, bereikbaarheid en parkeren, monumenten.

Economische zaken & ondernemen

Economische zaken & ondernemen

Alles over ondernemen, aanvraagformulieren, rapporten en visies Economische zaken en toerisme, horecabeleid.