Startpagina

Nieuws van uw gemeente

Nieuws van uw gemeente

Wegafsluiting, bekendmaking, actueel nieuws, evenementen, kermis, cijfers & feiten.

Afval & milieu

Afval & milieu

Vuilnis ophaaldagen, reinigingsrechten bedrijven en afvalinzamelstations.

Zorg, onderwijs, sport & welzijn

Zorg, onderwijs, sport & welzijn

WMO, huishoudhulp, sociaal domein, alcohol en drugs, jeugd, onderwijs/leerplicht, sport.

Wonen, verhuizen & belastingen

Wonen, verkeer & verhuizen

Huren, parkeren, verkeer, CAI, belastingen, WOZ-loket en WOZ-waarde.

Bestuur & organisatie

Bestuur & organisatie

College, raad, politiek, beleid en regels, subsidies, vacatures, bezwaar, veiligheid.

Bijstand & uitkering

Bijstand, werken & uitkering

Uitkering, toeslagen, Bijzondere Bijstand, vrijwilligerswerk, re-integratie.

Bouwen, verbouwen & slopen

Bouwen, verbouwen & slopen

Vooroverleg, omgevingsvergunningen (o.a. bouwen, afwijken bestemmingsplan, slopen, brandveilig gebruik, inrit, kappen), welstand, monumenten, bestemmingsplannen en projecten.

Toerisme & Havens

Toerisme & havens

Ontdek Edam-Volendam, winkelen, historie, havens, toerisme.

Economische zaken en ondernemen

Economische zaken en ondernemen

Alles over ondernemen, aanvraagformulieren, rapporten en visies Economische zaken en toerisme, horecabeleid.