Fotowedstrijd

De jaarlijkse fotowedstrijd start weer. Voor de gemeentegids en onze website zoeken we foto's uit de samenleving die zijn gemaakt in onze gemeente.

Thema

We zien graag mensen op de foto. Het thema voor dit jaar is: Lekker bezig in onze gemeente!

Beoordeling foto’s

Onze juryleden Harry Schuitemaker, Yvonne Jonkman (facebook.com) en Helen Navajas beoordelen de foto's. De winnende foto komt op de cover van de gemeentegids. En de nummers een, twee en drie krijgen een leuke prijs. Voor de binnenkant van de gemeentegids kiest onze vakkundige jury ook een aantal foto's uit. 

Meedoen kan tot 15 januari 2023

Doe mee en stuur uw foto’s voor 15 januari 2023 naar: fotowedstrijd@edam-volendam.nl. Vergeet niet uw naam, e-mailadres en telefoonnummer te vermelden.

Voorwaarden

Bij deelname gelden een paar voorwaarden:

 1. Het onderwerp moet te maken hebben met de gemeente Edam-Volendam. Uit de foto is goed af te lezen dat deze is gemaakt in onze gemeente.
 2. De digitale foto’s moeten een resolutie hebben van minimaal 300 dpi met een formaat van 20x25 cm tiff of jpeg. Anders kunnen wij de foto’s niet gebruiken voor de gemeentegids.
 3. U mag maximaal 3 foto's inzenden.
 4. De foto's moeten actueel te zijn. Dit betekent: niet ouder dan twee jaar.
 5. Trucagefoto's worden gediskwalificeerd.
 6. Bij deelname aan de fotowedstrijd geeft de inzender de gemeente Edam-Volendam het recht de ingezonden foto’s zonder vergoeding en vrij van rechten te gebruiken voor promotionele doeleinden. Zoals het gebruik voor folders en brochures, de gemeentegids, de gemeentelijke website etc.
 7. Als maker en inzender heeft u het auteursrecht op uw foto’s. U vrijwaart de gemeente Edam-Volendam van iedere aanspraak door derden, betreffende de inhoud en de vorm van de foto’s.
 8. De verantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen van foto’s aan de fotowedstrijd met personen die zichtbaar in beeld zijn, ligt te allen tijde bij de inzender. De inzender vrijwaart de gemeente Edam-Volendam van aanspraken tot schadevergoeding dan wel (gebruiks-)vergoeding vanwege inbreuk op het portretrecht en beschikt over toestemming van de in beeld gebrachte personen voor het gebruik van de foto ten behoeve van de fotowedstrijd.
 9. Organisatie en juryleden zijn uitgesloten van deelname.
 10. Inzendingen worden NIET teruggestuurd.
 11. Deelname geldt alleen voor inwoners uit de regio.
 12. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 13. We krijgen veel foto's van de molen in Katwoude. Dit is geen grondgebied van Edam-Volendam. Inzendingen met deze molen erop doen niet mee met de wedstrijd.