College van B en W

Algemeen

De leden van het College van B&W zijn telefonisch of per e-mail bereikbaar via het bestuurssecretariaat.

B&W-besluitenlijsten

Overige rapporten en beleidsstukken

Wilt u het Coalitieakkoord, de gedragscode of andere rapporten/nota's van ons bestuur lezen? Kijk dan op onze pagina Regelgeving.

College in het nieuws

College in het nieuws