Officiële publicaties en regelgeving

Bekendmakingen

Onze officiële bekendmakingen staan in het gemeenteblad, vroeger ook in de Staatscourant. U vindt ze hier:

Officiële publicaties Edam-Volendam

Op die pagina kunt u onze bekendmakingen doorzoeken met Pas zoekopdracht aan. De bekendgemaakte teksten van regelingen in deze officiële publicaties zijn juridisch bindend.

Berichten over uw buurt

Publicaties van de afgelopen twee maanden kunt u ook vinden op de pagina Berichten over uw buurt. En u kunt zich op deze pagina aan- en afmelden voor een abonnement op Berichten over uw buurt. Met deze e-mailservice ontvangt u automatisch officiële publicaties die invloed kunnen hebben op uw leefomgeving. U bepaalt zelf de straal rondom uw postcode en de categorieën die u wilt zien.

Doorlopende teksten van regelingen

In een bekendmaking kunnen regelingen die eerder zijn bekendgemaakt, worden gewijzigd. Deze wijzigingen verwerken wij in nieuwe doorlopende (geconsolideerde) teksten. Zo hoeft u niet alle bekendmakingen over een bepaalde regeling bij elkaar te zoeken, om te weten hoe de regeling nu luidt. Wij stellen die teksten zo zorgvuldig mogelijk samen, maar zij zijn niet juridisch bindend. U vindt die teksten via:

Geldende regelgeving Edam-Volendam

Zoekt u een specifieke regeling? Dan kunt u ook in de lijst hieronder kijken.

Beleidsdocumenten

Beleidsdocumenten vindt u onderaan deze pagina. Onder het kopje 'Andere informatie'.

Bestemmingsplannen

Informatie over onze bestemmingsplannen is te vinden op onze pagina Bestemmingsplannen.

Bestuur & Organisatie

Financiën & Belastingen

Openbare orde, Veiligheid, Handhaving & Horeca

Ruimte, Bouwen & Infrastructuur

Werk, Bijstand & Inkomen

Andere informatie

Het gemeentebestuur stelt ook documenten op die niet juridisch bindend zijn, zoals beleidsnota's, visies, nota's en plannen. Zulke stukken van de gemeenteraad vindt u in het informatiesysteem van de raad https://ris2.ibabs.eu/EdamVolendam. Ook het college van burgemeester en wethouders kan zulke documenten opstellen. Een overzicht van de meest relevante documenten hebben wij hieronder opgenomen.

Bestuur en organisatie

Cultuur, recreatie, toerisme en sport

Economie

Financiën en belastingen

Natuur en milieu

Openbare orde, veiligheid, handhaving en horeca

Ruimte, bouwen en infrastructuur

Verkeer

Werk, bijstand en inkomen

Zorg, jeugd en gezondheid

Omgevingsvergunning Raadhuisstraat 24