Verkiezingen

Iedere inwoner van Noord-Holland die 18 jaar of ouder is en de Nederlandse nationaliteit heeft, mag op 15 maart 2023 stemmen voor de Provinciale Staten van Noord-Holland. Deze verkiezingen worden elke 4 jaar gehouden.

Provinciale Staten

De provincie wordt bestuurd door Provinciale Staten (PS), Gedeputeerde Staten (GS) en de commissaris van de Koning. Provinciale Staten zijn de 55 volksvertegenwoordigers van de provincie: het provinciale 'parlement'. Zij worden eens in de 4 jaar gekozen en vormen het algemeen bestuur.

Statenleden zijn parttime politici. Het college van Gedeputeerde Staten bestaat uit 6 gedeputeerden en de commissaris van de Koning. Zij vormen het dagelijks bestuur van de provincie: de provinciale 'regering'. GS worden gecontroleerd door PS, zoals de regering door de Tweede Kamer.

Meldingsformulier stemopneming

Vermoedt u dat er mogelijk een fout is gemaakt in een proces-verbaal (bij de telling of de vaststelling van de uitslagen) van een stembureau of van het gemeentelijk stembureau bij de Waterschapsverkiezingen 2023? Dan kunt u dit melden bij het centraal stembureau. Meldingen kunnen tot 48 uur voor de zitting van het centraal stembureau worden ingediend. Voor het centraal stembureau van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier moet de melding vóór dinsdag 21 maart om 10.00 uur ontvangen zijn.

Uw melding wordt alleen in behandeling genomen als het aan een aantal eisen voldoet. U vindt de eisen in het meldingsformulier hieronder.

Meldingsformulier stemopneming