Verkiezingen

Organisatie verkiezingen

De sectie Publiek zorgt voor de organisatie van de verkiezingen. Zij zorgen ervoor dat elke stemgerechtigde in de gemeente een stem kan uitbrengen voor de verkiezingen van de gemeenteraad, Tweede Kamer, Provinciale Staten, Europees Parlement, Waterschappen of een referendum.

Een onderdeel van het organiseren is dat er voldoende stemlokalen zijn waar gestemd kan worden. En vervolgens dat deze stembureau's voldoende zijn bemenst en compleet ingericht. Ook zorgt de sectie Publiek ervoor dat de uitslag zorgvuldig wordt vastgesteld en gepubliceerd.

Stemlokalen

Heeft u een vraag of een opmerking over de stemlokalen? Dan willen we dat graag van u weten. Stuur uw mail naar verkiezingen@edam-volendam.nl.

Overzicht stemlokalen 2021

Bekendmakingen, verkiezingsborden en stemwijzer