Verkiezingen

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 2022

De uitslag van de verkiezingen 2022 in een overzicht, vergeleken met de uitslag in 2015.

Organisatie verkiezingen

De sectie Publiek zorgt voor de organisatie van de verkiezingen. Zij zorgen ervoor dat elke stemgerechtigde in de gemeente een stem kan uitbrengen voor de verkiezingen van de gemeenteraad, Tweede Kamer, Provinciale Staten, Europees Parlement, Waterschappen of een referendum.

Een onderdeel van het organiseren is dat er voldoende stemlokalen zijn waar gestemd kan worden. En vervolgens dat deze stembureau's voldoende zijn bemenst en compleet ingericht. Ook zorgt de sectie Publiek ervoor dat de uitslag zorgvuldig wordt vastgesteld en gepubliceerd.

Stemlokalen

Heeft u een vraag of een opmerking over de stemlokalen? Dan willen we dat graag van u weten. Stuur uw mail naar verkiezingen@edam-volendam.nl.

 • Overzicht stemlokalen 2022
 • Maatregelen in het stemlokaal:
  • Geef elkaar de ruimte. We richten de stemlokalen zo in dat u afstand kunt houden van anderen.
  • Een stembureaulid bij de ingang heet u welkom en kan u uitleg geven.
  • U mag een mondkapje dragen, dat is niet verplicht.
  • U kunt uw handen desinfecteren bij de ingang.
  • De stembureauleden zitten achter een kuchscherm.
  • U krijgt een schoon of nieuw stempotlood. 
  • De stembureauleden maken de stemhokjes en deurklinken regelmatig schoon.

Bekendmakingen, verkiezingsborden en stemwijzer