Startpagina

Nieuws van uw gemeente

Nieuws van uw gemeente

Nieuws, wegafsluiting, bekendmaking, toerisme, evenementen, kermis, cijfers & feiten, cultuur.

Bouwen & verbouwen

Bouwen & verbouwen

Vergunning, bestemmingsplannen, slopen, projecten, grondzaken, monumenten, welstandscommissie.

Zorg, gezondheid, sport & welzijn

Zorg, gezondheid, sport & welzijn

WMO, huishoudhulp, sport, alcohol en drugs, jeugd & gezin, onderwijs.

Iets melden of klacht doorgeven

Iets melden of klacht doorgeven

Klacht, kapotte lantaarnpaal, gevonden en verloren voorwerpen.

Bestuur & organisatie

Bestuur & organisatie

College, raad, politiek, beleid en regels, subsidies, vacatures, bezwaar, veiligheid.

Bijstand & uitkering

Bijstand, werken & uitkering

Uitkering, toeslagen, Bijzondere Bijstand, vrijwilligerswerk, re-integratie.

Wonen, verhuizen & belastingen

Wonen, verhuizen & belastingen

Wonen, huren, trouwen, CAI, WOZ loket, loket WOZ-waarden openbaarheid woningen.

Parkeren & verkeer & havens

Parkeren & verkeer & havens

Blauwe zone, ontheffing, parkeerterreinen, boa's, havens, gehandicaptenparkeerkaart.

Bedrijven

Bedrijven

Economische zaken, uw onderneming, horeca, detailhandel, vergunningen.