Brugversterking A7 Purmerend

LET OP!

Heeft u een vraag over een ontheffing of het afwijzen daarvan? Neem dan contact op met Rijkswaterstaat. Wij kunnen u daar niet mee helpen. Dit loopt niet via ons.
Vragen aan Rijkswaterstaat kunt u sturen naar bruga7purmerend@rws.nl.
Meer informatie over ontheffingen vindt u op ontheffinga7purmerend.nl/.

Updates

Update 15 maart 2024: Opbouw verkeerssituatie

Vanaf donderdagavond 4 april t/m zondag 7 april bouwt Savera de nieuwe verkeerssituatie op de brug van de A7 op. Maandag 8 april starten zij met de werkzaamheden. 

Lees hier het hele nieuwsbericht

Waarom versterken?

Van april tot 1 september 2024 versterkt Rijkswaterstaat de brug in de A7 over het Noordhollandsch Kanaal bij Purmerend. De steunpunten van de brug zijn niet sterk genoeg voor zwaar verkeer. Tijdens de werkzaamheden geldt in de eerste fase een extra gewichtsbeperking van 25 ton. 

 • Zwaar verkeer kan op dit moment niet over de brug in de A7 over het Noordhollandsch Kanaal bij Purmerend.
 • Uit onderzoek en inspecties blijkt dat de steunpunten van de brug versterkt moeten worden.
 • Daarom versterken we in 2024 de brug.
 • Zo kan het verkeer weer vlot en veilig en zonder gewichtsbeperking over de brug.

Wat gaat er gebeuren?

 • Versterken steunpunten van de brug.
 • Verwijderen asfalt en beton.
 • Aanbrengen wapeningstaal.
 • Opnieuw asfalteren.

Planning

De werkzaamheden starten in april en duren tot 1 september 2024. 

Verkeersoverlast

 • Tijdens de werkzaamheden geldt in de eerste fase een extra gewichtsbeperking van 25 ton. 
 • Rijkswaterstaat verwacht in 2024 grote hinder en fors extra reistijd voor verkeer op de A7 bij Purmerend. Tijdens de werkzaamheden blijft de brug beperkt open voor verkeer. 
 • Weggebruikers moeten rekening houden met versmalde rijstroken, een lagere maximumsnelheid, een gewichtsbeperking (voor vrachtwagens zwaarder dan 30 ton) en afgesloten op- en afritten van de A7 bij Purmerend.

Extra gewichtsbeperking

Er gaat tijdens de werkzaamheden een nieuwe gewichtsbeperking van 25 ton van kracht op de brug, waardoor er extra vrachtverkeer wordt omgeleid. Deze gewichtsbeperking geldt in ieder geval tijdens de eerste fase van de werkzaamheden. We onderzoeken of de gewichtsbeperking in de tweede fase opgeheven kan worden.

Ontheffingen

Geslotenverklaringen

De gemeente Edam-Volendam en de buurgemeenten treffen maatregelen om sluipverkeer door de dorpen te voorkomen. Dat gebeurt in samenwerking met de provincie Noord-Holland en het Waterschap HHNK.

Wegdelen in de gemeente Edam-Volendam en de Beemster worden op werkdagen tussen 06.00 en 10.00 uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Op de plattegrond zijn de locaties van de geslotenverklaringen te zien. In de ochtendspits zijn die wegen uitsluitend toegankelijk voor ontheffinghouders.

In de Beemster betreft het de Oostdijk, Purmerenderweg, Nekkerweg, Middenweg, Jisperweg en de Westdijk. 

Dezelfde maatregelen zijn van kracht op wegen die in het grondgebied van de gemeente Edam-Volendam liggen. Dat betreft de volgende locaties:

 1. Oosthuizen: Westeinde, Zesstedenweg en Seevancksweg
 2. Middelie: Klemweg
 3. Warder: IJsselmeerdijk
 4. Kwadijk: bestaande geslotenverklaring tussen Durkweg en Beemsterringvaart
 5. Volendam: bestaande geslotenverklaring Hoogedijk
 6. Purmer: Edammerweg en Oosterweg E

Op de Purmerenderweg, Nekkerweg, Jisperweg, Middenweg en de Oosterweg-E wordt naast de geslotenverklaring ook een doseerlicht, vergelijkbaar met een verkeerslicht, tijdelijk aangebracht zodat het verkeer gedoseerd kan worden doorgelaten richting Purmerend en Edam.

De Oostdijk wordt ten zuiden Oosthuizen ook fysiek afgesloten voor autoverkeer.

Rijkswaterstaat geeft de geslotenverklaringen door aan de kaartbeheerders van navigatiesystemen, zodat de routeadviezen bij drukte op de A7 en N247 niet door de dorpen leiden.

Ontheffingen

De geslotenverklaringen gelden in de gemeentes Purmerend, Beemster, Edam-Volendam, Waterland, Landsmeer, Oostzaan en Wormerland. Binnen de gebieden waar geslotenverklaringen gelden, krijgt elk adres twee ontheffingen. Deze ontvangt u voor de start van de werkzaamheden op uw deurmat.

Op de kaart (let op: de kaart laadt niet in Firefox) kunt u  in meer detail bekijken welke gebieden en wegen er afgesloten zijn. Ook kunt u, door rechts in het venster te klikken op ‘verspreidingsgebieden’ bekijken in welke gebieden er huis-aan-huis per adres twee ontheffingen worden bezorgd (let op: via smartphone ziet u alleen de kaart, niet het venster 'verspreidingsgebieden'). 

Op de website ontheffingA7purmerend.nl kunnen bewoners en ondernemers extra ontheffingen aanvragen voor de gebieden met een geslotenverklaring in de ochtend- en/of avondspits. De ontheffingen gelden voor de gehele periode van de werkzaamheden aan de A7. 

Advies voor ondernemers

Adviesbureau Breikers is door Rijkswaterstaat ingeschakeld om werkgevers die hinder voor hun organisatie verwachten van gratis advies te voorzien op het gebied van mobiliteit in hun organisatie.