Regelgeving en beleid

Geldende verordeningen

Het is mogelijk om alleen de verordeningen van onze gemeente te bekijken via

Zoekdienst.overheid.nl/CVDRedam-volendam

Bekendmakingen verordeningen

Nieuwe verordeningen of wijzigingen van bestaande verordeningen maken we bekend in het digitaal gemeenteblad. Deze bekendmakingen van zowel Edam, Volendam en (voormalige gemeente) Zeevang kunt u raadplegen op:

zoek.officielebekendmakingen.nl

Het is ook mogelijk u te abonneren op de emailservice bekendmakingen van nieuwe verordeningen.

Bestuur & Organisatie

Cultuur, Recreatie, Toerisme & Sport

Financiën & Belastingen

Openbare orde, Veiligheid, Handhaving & Horeca

Ruimte, Bouwen & Infrastructuur

Werk, Bijstand & Inkomen