Regelgeving en beleid

Geldende verordeningen

Het is ook mogelijk om alleen de verordeningen van onze gemeente te bekijken via

Zoekdienst.overheid.nl/CVDRedam-volendam

Op de gemeentepagina in de NIVO, Stadskrant en de Uitkomst publiceren we ook de nieuwe of gewijzigde verordeningen. En in de publicatie van de besluitenlijst van de raadsvergadering.

Bekendmakingen verordeningen

Nieuwe verordeningen of wijzigingen van bestaande verordeningen maken we bekend in het digitaal gemeenteblad. Deze bekendmakingen van zowel Edam, Volendam en (voormalige gemeente) Zeevang kunt u raadplegen op:

zoek.officielebekendmakingen.nl

Het is ook mogelijk u te abonneren op de emailservice bekendmakingen van nieuwe verordeningen.

Bestuur & Organisatie

Cultuur, Recreatie, Toerisme & Sport

Financiën & Belastingen

Openbare orde, Veiligheid, Handhaving & Horeca

Ruimte, Bouwen & Infrastructuur

Werk, Bijstand & Inkomen