Regelingen voor mensen met een laag inkomen

Algemeen

Inwoners met een laag inkomen kunnen een bijdrage voor bepaalde kosten krijgen. Dit zijn onze minimaregelingen.

Minimaregelingen

Kijk of u een bijdrage in de volgende kosten kunt krijgen: 

 • wettelijk eigen risico van uw zorgverzekering
 • premie aanvullende zorgverzekering
 • vervanging van een kapotte koelkast, wasmachine, kooktoestel of stofzuiger (witgoedregeling)
 • kosten voor schoolgaande kinderen
 • maatschappelijke participatie (alle leeftijden)
 • kosten lidmaatschap sport of culturele instelling kinderen (Regeling Kansen voor alle kinderen)

Aanvragen

U kunt de aanvraag- en eventuele inlichtingenformulieren telefonisch aanvragen bij het Breed Sociaal Loket (0299) 398 398. Deze formulieren levert u daarna ondertekend in bij het Breed Sociaal Loket. Samen met alle bijlagen. Maak hiervoor telefonisch een afspraak. 

Of u stuurt alles per post op naar:
Gemeente Edam-Volendam
Postbus 180
1130 AD  Volendam

Hulp nodig bij het aanvragen? Vraag hulp aan vrienden, familie, buren, of anderen binnen uw omgeving. Lukt dit niet? Dan kunt u terecht bij het Wijksteunpunt.

Wat voegt u bij uw aanvraag?

Voeg bij uw aanvraag (kopieën van) in ieder geval de volgende documenten:

 • Geldige identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner.
 • Recente inkomensgegevens.
 • Laatste afschrift bank- en spaarrekeningen.
 • Bewijzen van bezit (bijvoorbeeld lijfrente, aandelen, kentekenbewijs auto).

Tegemoetkomingen en Regelingen

Wat houden onze minimaregelingen in?

Dit is een tegemoetkoming in de premie van uw aanvullende zorgverzekering. Deze is maximaal € 120 per kalenderjaar. Is uw jaarpremie lager dan € 120? Dan is de tegemoetkoming gelijk aan dit lagere bedrag. 

Komt u in aanmerking?

U kunt van de regeling gebruikmaken als:

 • U in Edam-Volendam woont.
 • U een aanvullende zorgverzekering heeft.
 • Uw vermogen niet uitkomt boven de grenzen die ook voor de Participatiewet gelden. 
 • Uw inkomen niet hoger is dan 110 procent van de bijstandsnormen die ook voor de Participatiewet gelden.

Voor een overzicht van de inkomens- en vermogensgrenzen kijkt u onderaan deze pagina. 

Aanvraagperiode

U levert uw aanvraag in de periode van 1 januari tot 15 februari van het lopende kalenderjaar in. 

Het aanvraagformulier vraagt u telefonisch op bij het Breed Sociaal Loket. Zie de kop 'aanvragen' bovenaan deze pagina voor meer informatie over de aanvraagroute. Bij het Breed Sociaal Loket kunt u ook vragen over de regeling stellen als u die heeft.

Voor een niet-uitkeringsgerechtigde

Ontvangt u géén bijstandsuitkering van ons? Vul dan ook het ‘Inlichtingenformulier Participatiewet’ in. Dit formulier is ook te krijgen via het Breed Sociaal Loket.

Wanneer krijgt u bericht?

Wij beoordelen of uw aanvraag voldoet aan alle voorwaarden. U ontvangt bericht binnen acht weken na binnenkomst van de aanvraag.

Dit is een bijdrage van € 100 per kalenderjaar. En is bedoeld als tegemoetkoming voor het verplichte wettelijk eigen risico.

Komt u in aanmerking?

U kunt van de regeling gebruik maken als:

 • U in Edam-Volendam woont.
 • U in het jaar waarvoor u de aanvraag doet ten minste €250,00 van uw wettelijk eigen risico heeft verbruikt en betaald. En dit ook kunt aantonen.
 • Uw vermogen niet uitkomt boven de grenzen die ook voor de Participatiewet gelden.
 • Uw inkomen niet hoger is dan 110 procent van de bijstandsnormen die ook voor de Participatiewet gelden.

Voor een overzicht van de inkomens- en vermogensgrenzen kijkt u onderaan deze pagina. 

Het aanvraagformulier vraagt u telefonisch op bij het Breed Sociaal Loket. Zie het kopje aanvragen’ bovenaan deze pagina voor meer informatie over de aanvraagroute. Bij het Breed Sociaal Loket kunt u ook vragen over de regeling stellen als u die heeft.

Aanvraagperiode

U levert uw aanvraag in nadat bekend is dat u €250,00 van uw wettelijk eigen risico hebt verbruikt. Dit kan al tijdens het lopende kalenderjaar zijn. Zorg ervoor dat u uw aanvraag niet later dan 31 maart van het volgende kalenderjaar indient. Aanvragen die later worden ontvangen nemen we niet in behandeling. 

Krijgt u pas na 31 maart van het volgende kalenderjaar bericht van uw zorgverzekering? Geef dit dan aan, dan kunnen wij daar rekening mee houden.

Voor een niet-uitkeringsgerechtigde

Ontvangt u géén bijstandsuitkering van ons? Vul dan ook het ‘Inlichtingenformulier Participatiewet’ in. Dit formulier is ook te krijgen via het Breed Sociaal Loket.

Wanneer krijgt u bericht?

Wij beoordelen of uw aanvraag voldoet aan alle voorwaarden. U ontvangt binnen acht weken na binnenkomst van de aanvraag bericht.

Dit is financiële ondersteuning voor ouders met minderjarige schoolgaande kinderen. De bijdrage is bijvoorbeeld bedoeld om te helpen bij het betalen van de kosten van: een fiets, een computer, de ouderbijdrage school, kosten van schoolreisjes, werkweken, schoolexcursies enzovoort. U als ouder maakt een keuze die het best past in uw situatie, voor uw kind(eren).

Maximumbijdrage per kalenderjaar
 • € 134,00 per schoolgaand kind in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar.
 • € 160,00 per schoolgaand kind in de leeftijd van dertien tot en met zeventien jaar.
Komt u in aanmerking?

U kunt van de regeling gebruik maken als:

 • U in Edam-Volendam woont.
 • U een of meer kinderen in de leeftijd van vier tot en met zeventien jaar op school heeft zitten. Het gaat dan om kinderen waar u als ouder kinderbijslag voor ontvangt.
 • U kosten heeft gemaakt die verband houden met schoolverplichtingen (bijvoorbeeld een fiets, computer, de ouderbijdrage, schoolreisjes, excursies, werkweken).
 • U deze kosten heeft betaald en u dit ook kunt aantonen. Bijvoorbeeld met behulp van een betalingsbewijs.
 • Uw vermogen niet uitkomt boven de grenzen die ook voor de Participatiewet gelden. 
 • Uw inkomen niet hoger is dan 110 procent van de bijstandsnormen die ook voor de Participatiewet gelden.​​​​​​

Voor een overzicht van de inkomens- en vermogensgrenzen kijkt u onderaan deze pagina. 

Het aanvraagformulier vraagt u telefonisch op bij het Breed Sociaal Loket. Zie het kopje ‘aanvragen’ bovenaan deze pagina voor meer informatie over de aanvraagroute. Bij het Breed Sociaal Loket kunt u ook vragen over de regeling stellen als u die heeft.

Aanvraagperiode

Het kalenderjaar waarin de kosten zijn gemaakt.

Voor een niet-uitkeringsgerechtigde

Ontvangt u géén bijstandsuitkering van ons? Vul dan ook het ‘Inlichtingenformulier Participatiewet’ in. Dit formulier is ook te krijgen via het Breed Sociaal Loket.

Wanneer krijgt u bericht?

Wij beoordelen of uw aanvraag voldoet aan alle voorwaarden. U ontvangt binnen acht weken na binnenkomst van de aanvraag bericht.

Dit is een financiële bijdrage voor leuke maatschappelijke activiteiten. Zoals de contributie voor een sportvereniging, sportkleding (met een directe relatie tot de sportvereniging), zwemlessen en/of zwemabonnement, lidmaatschap van de ouderenbond, lidmaatschap WonenPlus, een museumjaarkaart enzovoort.

De maximumbijdrage is € 160,00 per kalenderjaar per gezinslid. De bijdrage kunt u voor meerdere gezinsleden aanvragen. Ook voor uw kind(eren).

Komt u in aanmerking?

U kunt van de regeling gebruik maken als:

 • U in Edam-Volendam woont.
 • U kosten heeft gemaakt voor maatschappelijke activiteiten. Zoals bijvoorbeeld de contributie voor een sportvereniging, sportkleding die daarmee verband houdt, zwemlessen en/of een zwemabonnement, lidmaatschap van de ouderenbond of WonenPlus, een museumjaarkaart of andere kosten voor maatschappelijke participatie
 • U deze kosten heeft betaald en u dit ook kunt aantonen. Bijvoorbeeld met behulp van een betalingsbewijs.
 • Uw vermogen niet uitkomt boven de grenzen die ook voor de Participatiewet gelden.
 • Uw inkomen niet hoger is dan 110 procent van de bijstandsnormen die ook voor de Participatiewet gelden.

Voor een overzicht van de inkomens- en vermogensgrenzen kijkt u onderaan deze pagina. 

Het aanvraagformulier vraagt u telefonisch op bij het Breed Sociaal Loket. Zie het kopje ‘aanvragen’ bovenaan deze pagina voor meer informatie over de aanvraagroute. Bij het Breed Sociaal Loket kunt u ook vragen over de regeling stellen als u die heeft.

Aanvraagperiode

Het kalenderjaar waarin de kosten zijn gemaakt.

Voor een niet-uitkeringsgerechtigde 

Ontvangt u géén bijstandsuitkering van ons? Vul dan ook het ‘Inlichtingenformulier Participatiewet’ in. Dit formulier is ook te krijgen via het Breed Sociaal Loket.

Wanneer krijgt u bericht?

Wij beoordelen of uw aanvraag voldoet aan alle voorwaarden. U ontvangt binnen acht weken na binnenkomst van de aanvraag bericht.

Dit is een bijdrage voor een lidmaatschap van een sportclub of culturele instelling. Bedoeld voor kinderen waarvan de ouders door omstandigheden in een moeilijke financiële situatie zitten. Met een lidmaatschap bij een culturele instelling kunt u denken aan dansen, zingen, een muziekinstrument spelen of bijvoorbeeld tekenen en schilderen. Het gaat dan om een lidmaatschap voor een jaar met een maximum tot € 250,-. Ook kunt u kiezen voor zwemlessen tot een bedrag van  € 250,- per kind. Als de kosten boven dit bedrag uitkomen, moet dit door de ouder(s)/verzorger(s) zelf bijgelegd worden. De factuur van de sportvereniging of culturele instelling kunt u bij ons inleveren. 

Komt u in aanmerking?

U kunt van de regeling gebruik maken als:

 • U in Edam-Volendam woont.
 • U (een) kind(eren) heeft waar u financieel verantwoordelijk voor bent.
 • Uw kind of kinderen waarvoor u de aanvraag doet nog geen achttien is/zijn.
 • Uw vermogen niet uit komt boven de grenzen die ook voor de Participatiewet gelden.
 • Uw inkomen niet hoger is dan 110 procent van de bijstandsnormen die ook voor de Participatiewet gelden. 

Voor een overzicht van de inkomens- en vermogensgrenzen kijkt u onderaan deze pagina. 

Het aanvraagformulier vraagt u telefonisch op bij het Breed Sociaal Loket. Zie het kopje ‘aanvragen’ bovenaan deze pagina voor meer informatie over de aanvraagroute. Bij het Breed Sociaal Loket kunt u ook vragen over de regeling stellen als u die heeft.

Aanvraagperiode

Het kalenderjaar waarin de kosten zijn gemaakt.

Voor een niet-uitkeringsgerechtigde

Ontvangt u géén bijstandsuitkering van ons? Vul dan ook het ‘Inlichtingenformulier Participatiewet’ in. Dit formulier is ook te krijgen via het Breed Sociaal Loket.

Wanneer krijgt u bericht?

Wij beoordelen of uw aanvraag voldoet aan alle voorwaarden. U ontvangt binnen acht weken na binnenkomst van de aanvraag bericht.

Let op: voor uw minderjarige kinderen geldt een keuzemogelijkheid: Of: maximaal € 160,00 per kalenderjaar (bijdrage maatschappelijke participatie).
Of: maximaal € 250,00 per kalenderjaar (regeling kansen voor kinderen). U kruist bij een aanvraag één regeling aan.

De regeling is ook bedoeld voor

Kinderen van ouders die net niet onder de doelgroep voor onze minimaregelingen vallen. Hun inkomen is bijvoorbeeld net iets te hoog, maar door hun financiële situatie is de regeling wel een goede oplossing. Voor deze groep mensen en hun kinderen is geen rechtstreekse aanvraag bij ons mogelijk.

Deze aanmeldingen verlopen via onze samenwerkingspartners: Stichting Sportkoepel Edam-Volendam, Team Sportservice en burgerinitiatief Geven en Nemen.

Dit is bijzondere bijstand voor de noodzakelijke vervanging van een:

 • Koelkast
 • Wasmachine
 • Kooktoestel
 • Stofzuiger

De hoogte van de bijzondere bijstand baseren wij op de bedragen die in de NIBUD prijzengids zijn opgenomen. Voor een apparaat verstrekken we slechts 1 x per acht jaar bijzondere bijstand op grond van deze regeling. U hoeft het geld niet terug te betalen als u aan de voorwaarden voldoet.

Komt u in aanmerking?

U kunt van de regeling gebruik maken als:

 • U in Edam-Volendam woont.
 • Uw koelkast, wasmachine, kooktoestel of stofzuiger vervangen moet worden (reparatie is niet meer mogelijk).
 • Uw vermogen niet hoger is dan €3.000,- (let op: afwijkende vermogensgrens).
 • Uw inkomen de afgelopen 3 jaar lang onafgebroken niet hoger is geweest dan 110 procent van de bijstandsnormen die ook voor de Participatiewet gelden. Zie voor de huidige inkomensgrenzen het overzicht onderaan deze pagina.

Het aanvraagformulier vraagt u telefonisch op bij het Breed Sociaal Loket. Zie het kopje ‘aanvragen’ bovenaan deze pagina voor meer informatie over de aanvraagroute. Bij het Breed Sociaal Loket kunt u ook vragen over de regeling stellen als u die heeft.

Voor een niet-uitkeringsgerechtigde

Ontvangt u géén bijstandsuitkering van ons? Vul dan ook het ‘Inlichtingenformulier Participatiewet’ in. Dit formulier is ook te krijgen via het Breed Sociaal Loket.

Wanneer krijgt u bericht?

Wij beoordelen of uw aanvraag voldoet aan alle voorwaarden. U ontvangt binnen acht weken na binnenkomst van de aanvraag bericht.

Naast deze minimaregelingen in het sociale domein zijn er ook nog andere mogelijkheden, zoals: 

Inkomens- en vermogensgrenzen, netto bedragen (per 1 januari 2024)

Alleenstaanden (met of zonder kinderen)Per maand, inclusief vakantiegeld maximaal (=110% bijstandsnorm):
Alleenstaand (met of zonder kinderen) 18 tot 21 jaar€ 348,63
Alleenstaand (met of zonder kinderen) 21 jaar tot AOW-leeftijd

€ 1.412,21

 

Alleenstaand (met of zonder kinderen) vanaf AOW-leeftijd

€1.568,34 (AOW + maximaal €142,58 andere inkomsten)

 

 

Partners (o.a. getrouwd, samenwonend, gelijkgesteld):

 
Beiden 18 tot 21 jaar zonder kinderen€697,27
Beiden 18 tot 21 jaar met kinderen€1.100,76
1 van beiden 18-21 jaar en 1 van beiden 21+, zonder kinderen€1.357,36
1 van beiden 18-21 jaar en 1 van beiden 21+, met kinderen€1.760,85
Beiden 21 jaar en ouder (met of zonder kinderen)€2.017,44
Beiden AOW-leeftijd (met of zonder kinderen)€2.125,55 (AOW + maximaal €193,23 andere inkomsten)
1 van beiden AOW-leeftijd en 1 jonger dan AOW-leeftijd (met of zonder kinderen)€2.125,55

Let op: Woont u met andere personen van 27 jaar of ouder in dezelfde woning? Dit kunnen eigen kinderen of anderen zijn, los van uw eigen partner. Dan is meestal de kostendelersnorm van toepassing. Als dat het geval is, dan gelden vaak andere (lagere) normen dan hierboven genoemd. Houd hier rekening mee.
De kostendelersnorm houdt er rekening mee dat u deze of andere kosten (eerder) met andere huisgenoten kunt delen. U kunt daar namelijk afspraken over maken met medebewoners. Zo hoeft u minder snel een beroep op bijstand te doen. Welke norm geldt volgt uit de Participatiewet. Aan de bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.

Twijfelt u of uw inkomen binnen de grenzen valt? Bel ons dan.

Gezinssamenstelling: Wettelijke vermogensgrens:
Alleenstaande zonder kinderen€7.575,-
Alleenstaande met kinderen€15.150,-
Gehuwden/samenwonenden/partners (met of zonder kinderen)€15.150,-

Let op: Kijk bij de regeling die u wilt aanvragen of er geen afwijkende vermogensgrens geldt.

Meer informatie

U kunt bellen met het Breed Sociaal Loket, sectie Inkomen. Op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur, via telefoonnummer (0299) 398 398. Of mail naar participatiewet@edam-volendam.nl.

Bezwaar en beroep

Burgemeester en wethouders beslissen binnen acht weken na de datum waarop het volledig ingevulde aanvraagformulier is ontvangen.

Bent u het niet eens met een besluit? Dan raden wij u aan om eerst met uw consulent te overleggen. Vaak is het zo, dat er met nadere uitleg te begrijpen valt waaròm een bepaald besluit is genomen. Anders kan er misschien gezamenlijk een oplossing gevonden worden. Als dat niet lukt, kunt u in bezwaar gaan. Voor meer informatie klik op: bezwaar maken.