Regelingen voor mensen met een laag inkomen

Inwoners met een laag inkomen kunnen een bijdrage voor bepaalde kosten krijgen. Dit zijn onze minimaregelingen.

Minimaregelingen

Misschien komt u in aanmerking voor een bijdrage in de volgende kosten: 

 • wettelijk eigen risico van uw zorgverzekering
 • premie aanvullende zorgverzekering
 • vervanging van een kapotte koelkast, wasmachine, kooktoestel of stofzuiger (witgoed)
 • kosten voor schoolgaande kinderen
 • maatschappelijke participatie (alle leeftijden)
 • kosten lidmaatschap sport of culturele instelling kinderen (Regeling Kansen voor alle kinderen). 

Voor een aanvraag- en/of inlichtingenformulier kunt u telefonisch contact opnemen met het Breed Sociaal Loket. 

Aanvragen

U kunt de aanvraag- en eventuele inlichtingenformulieren telefonisch aanvragen bij het Breed Sociaal Loket. Deze formulieren levert u vervolgens ondertekent en voorzien van alle bijlagen in bij het Breed Sociaal Loket. Maak hiervoor ook telefonisch een afspraak. Als u dit wilt, kunt u ook een afspraak maken met de cliëntondersteuner om hulp te krijgen bij het invullen van de formulieren.

Wat voegt u bij uw aanvraag?

Voeg bij uw aanvraag (kopieën van) in ieder geval de volgende documenten:

 • Geldige identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner.
 • Recente inkomensgegevens.
 • Laatste afschrift bank- en spaarrekeningen.
 • Bewijzen van bezit (bijvoorbeeld lijfrente, aandelen, kentekenbewijs auto).

Tegemoetkomingen en Regelingen

Wat houden onze minimaregeling in?

Dit is een tegemoetkoming in de premie van uw aanvullende zorgverzekering met een maximum van € 120 per kalenderjaar. Is uw jaarpremie lager dan € 120? Dan wordt de tegemoetkoming gebaseerd op het lagere bedrag. 

Komt u in aanmerking?

U kunt van de regeling gebruikmaken als:

 • U in Edam-Volendam woont.
 • U een aanvullende zorgverzekering heeft.
 • Uw vermogen niet uitkomt boven de grenzen die ook voor de Participatiewet gelden. 
 • Uw inkomen niet hoger is dan 110 procent van de bijstandsnormen die ook voor de Participatiewet gelden.

Zie voor de laatste twee punten het overzicht inkomens- en vermogensgrenzen bij bijstandsuitkering.

U levert uw aanvraag in de periode van 1 januari tot 15 februari van het lopende kalenderjaar in met een  afdrukformulier tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering. U kunt deze telefonisch opvragen bij het Breed Sociaal Loket op (0299) 398 398. Hier kunt u ook voor eventuele vragen terecht.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de formulieren? Neem dan contact op met de onafhankelijke cliëntenondersteuner. Hij/zij is te bereiken op werkdagen van 09.30 tot 12.00 uur op (0299) 391 507 (gratis en vrijblijvend). 

Voor een niet-uitkeringsgerechtigde: 

Ontvangt u geen bijstandsuitkering van ons? Vul dan het Inlichtingenformulier Participatiewet in. Deze kunt u opvragen bij het Breed Sociaal Loket op (0299) 398 398. Deze levert u ingevuld in bij het Breed Sociaal Loket. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via bovenstaande knop.   U kunt het formulier samen met het aanvraagformulier tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering (opvraagbaar bij het Breed Sociaal Loket) en de nieuwe zorgpolis ook per post verzenden naar:

Gemeente Edam-Volendam
Postbus 180 
1130 AD  Volendam

Wij beoordelen of uw aanvraag aan alle voorwaarden voldoet. U ontvangt binnen acht weken na binnenkomst van de aanvraag bericht.

Dit is een tegemoetkoming bedoeld voor  het wettelijk verplichte eigen risico van € 100 per kalenderjaar.

Hoe vraagt u de bijdrage aan?

De benodigde formulieren vraagt u telefonisch op met bij het Breed Sociaal Loket (0299) 398 398. U levert hier vervolgens de ingevulde en ondertekende formulieren met bijlagen weer in. Hiervoor maakt u telefonisch een afspraak.

U kunt de aanvraag ook per post versturen naar:

Gemeente Edam-Volendam
Postbus 180
1130 KN  VOLENDAM

Wij beoordelen of uw aanvraag aan alle voorwaarden voldoet. U ontvangt binnen acht weken na binnenkomst van de aanvraag bericht.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de formulieren? Neem dan contact op met de onafhankelijke cliëntenondersteuner. Hij/zij is te bereiken op werkdagen van 09.30 tot 12.00 uur op (0299) 391 507 (gratis en vrijblijvend). 

Komt u in aanmerking?

U kunt van de regeling gebruik maken als:

 • U in Edam-Volendam woont.
 • U in het jaar waarvoor u de aanvraag doet ten minste €250,00 van uw wettelijk eigen risico heeft verbruikt en betaald en dit ook kunt aantonen.
 • Uw vermogen niet uitkomt boven de grenzen die ook voor de Participatiewet gelden
 • Uw inkomen niet hoger is dan 110 procent van de bijstandsnormen die ook voor de Participatiewet gelden.

Zie voor de laatste twee punten het overzicht inkomens- en vermogensgrenzen bij bijstandsuitkering.

U levert uw aanvraag in nadat bekend is dat u €250,00 van uw wettelijk eigen risico hebt verbruikt. Dit kan al tijdens het lopende kalenderjaar zijn. Zorg ervoor dat u uw aanvraag niet later dan 31 maart van het volgende kalenderjaar indient. Aanvragen die later worden ontvangen nemen we niet in behandeling. 

Krijgt u pas na 31 maart bericht van uw zorgverzekering? Geef dit dan aan, dan kunnen wij daar rekening mee houden.

Dit is een financiële ondersteuning voor ouders met minderjarige schoolgaande kinderen. De bijdrage is bijvoorbeeld bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van : een fiets, een computer, de ouderbijdrage school, kosten van schoolreisjes, werkweken, schoolexcursies enzovoort.

Hoe vraagt u de bijdrage aan?

De benodigde formulieren vraagt u telefonisch op bij het Breed Sociaal Loket (0299) 398 398. U levert hier vervolgens de ingevulde en ondertekende formulieren met bijlagen weer in. Hiervoor maakt u telefonisch een afspraak.

U kunt de aanvraag ook per post versturen naar:

Gemeente Edam-Volendam
Postbus 180
1130 AD  VOLENDAM

Wij beoordelen of uw aanvraag aan alle voorwaarden voldoet. U ontvangt binnen acht weken na binnenkomst van de aanvraag bericht.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de formulieren? Neem dan contact op met de onafhankelijke cliëntenondersteuner. Hij/zij is te bereiken op werkdagen van 09.30 tot 12.00 uur op (0299) 391 507 (gratis en vrijblijvend). 

Maximumbijdrage per kalenderjaar:
 • € 134,00 per schoolgaand kind in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar.
 • € 160,00 per schoolgaand kind in de leeftijd van dertien tot en met zeventien jaar.
U komt in aanmerking als: 
 • U in Edam-Volendam woont
 • U een of meer kinderen heeft in de leeftijd van vier tot en met zeventien jaar en hier (financieel) verantwoordelijk voor bent.
 • U kosten heeft gemaakt die verband houden met schoolverplichtingen (bijvoorbeeld een fiets, computer, de ouderbijdrage, schoolreisjes, excursies, werkweken).
 • U deze kosten heeft betaald en u dit ook kunt aantonen. Bijvoorbeeld met behulp van een betalingsbewijs.
 • Uw vermogen niet uitkomt boven de grenzen die ook voor de Participatiewet gelden 
 • Uw inkomen niet hoger is dan 110 procent van de bijstandsnormen die ook voor de Participatiewet gelden.​​​​​​

Zie voor de laatste twee punten het overzicht inkomens- en vermogensgrenzen bij bijstandsuitkering.

Dit is een financiële bijdrage voor leuke maatschappelijke activiteiten. Zoals de contributie voor een sportvereniging, sportkleding (met een directe relatie tot de sportvereniging) zwemlessen en/of zwemabonnement, lidmaatschap van de ouderenbond, lidmaatschap WonenPlus, een museumjaarkaart enzovoort.

De maximumbijdrage is € 160,00 per kalenderjaar per gezinslid. De bijdrage kunt u voor meerdere gezinsleden aanvragen. Ook voor uw kind(eren).

Hoe vraagt u de bijdrage aan?

De benodigde formulieren vraagt u telefonisch op bij het Breed Sociaal Loket (0299) 398 398. U levert hier vervolgens de ingevulde en ondertekende formulieren met bijlagen weer in. Hiervoor maakt u telefonisch een afspraak.

U kunt de aanvraag ook per post versturen naar:

Gemeente Edam-Volendam
Postbus 180
1130 AD  VOLENDAM

Wij beoordelen of uw aanvraag aan alle voorwaarden voldoet. U ontvangt binnen acht weken na binnenkomst van de aanvraag bericht.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de formulieren? Neem dan contact op met de onafhankelijke cliëntenondersteuner. Hij/zij is te bereiken op werkdagen van 09.30 tot 12.00 uur op (0299) 391 507 (gratis en vrijblijvend). 

U komt in aanmerking als:
 • U in Edam-Volendam woont.
 • U kosten heeft gemaakt voor maatschappelijke activiteiten. Zoals bijvoorbeeld de contributie voor een sportvereniging, sportkleding die daarmee verband houdt, zwemlessen en/of een zwemabonnement, lidmaatschap van de ouderenbond of WonenPlus, een museumjaarkaart of andere kosten voor maatschappelijke participatie
 • U deze kosten heeft betaald en u dit ook kunt aantonen. Bijvoorbeeld met behulp van een betalingsbewijs.
 • Uw vermogen niet uitkomt boven de grenzen die ook voor de Participatiewet gelden.
 • Uw inkomen niet hoger is dan 110 procent van de bijstandsnormen die ook voor de Participatiewet gelden.

Zie voor de laatste twee punten het overzicht inkomens- en vermogensgrenzen bij bijstandsuitkering.

Let op: voor uw minderjarige kinderen geldt een keuzemogelijkheid.
Of: maximaal € 160,00 per kalenderjaar (bijdrage maatschappelijke participatie).
Of: maximaal € 250,00 per kalenderjaar (regeling kansen voor kinderen). U kruist bij uw aanvraag één regeling aan.

Dit is een bijdrage voor een lidmaatschap van een sportclub of culturele instelling. Bedoeld voor kinderen waarvan de ouders door omstandigheden in een moeilijke financiële situatie zitten. Met een lidmaatschap bij een culturele instelling kunt u denken aan dansen, zingen, een muziekinstrument spelen of bijvoorbeeld tekenen en schilderen). Het gaat dan om een lidmaatschap voor een jaar met een maximum tot € 250,-. Ook kunt u kiezen voor zwemlessen tot een bedrag van  € 250,- per kind. Als de kosten boven dit bedrag uitkomen, moet dit door de ouder(s)/verzorger(s) zelf bijgelegd worden. De factuur van de sportvereniging of culturele instelling kunt u bij ons inleveren. 

Hoe vraagt u de bijdrage aan?

De benodigde formulieren vraagt u telefonisch op bij het Breed Sociaal Loket (0299) 398 398. U levert hier vervolgens de ingevulde en ondertekende formulieren met bijlagen weer in. Hiervoor maakt u telefonisch een afspraak.

U kunt de aanvraag ook per post versturen naar:

Gemeente Edam-Volendam
Postbus 180
1130 AD  VOLENDAM

Wij beoordelen of uw aanvraag aan alle voorwaarden voldoet. U ontvangt binnen acht weken na binnenkomst van de aanvraag bericht.

U komt in aanmerking als:
 • U in Edam-Volendam woont.
 • U (een) kind(eren) heeft waar u financieel verantwoordelijk voor bent.
 • Uw kind of kinderen waarvoor u de aanvraag doet nog geen achttien is/zijn. Uw vermogen niet uit komt boven de grenzen die ook voor de Participatiewet gelden.
 • Uw inkomen niet hoger is dan 110 procent van de bijstandsnormen die ook voor de Participatiewet gelden. 

Zie voor de laatste twee punten het overzicht inkomens- en vermogensgrenzen bij bijstandsuitkering.

Let op: voor uw minderjarige kinderen geldt een keuzemogelijkheid: Of: maximaal € 160,00 per kalenderjaar (bijdrage maatschappelijke participatie).
Of: maximaal € 250,00 per kalenderjaar (regeling kansen voor kinderen). U kruist bij een aanvraag één regeling aan.

De regeling is ook bedoeld voor

Kinderen van ouders die net niet onder de doelgroep voor onze minimaregelingen vallen. Hun inkomen is bijvoorbeeld net iets te hoog, maar door hun financiële situatie is de regeling wel een goede oplossing. Voor deze groep mensen en hun kinderen is geen rechtstreekse aanvraag bij ons mogelijk.

Deze aanmeldingen verlopen via onze samenwerkingspartners: Stichting Sportkoepel Edam-Volendam, Team Sportservice en burgerinitiatief Geven en Nemen.

Dit is bijzondere bijstand voor de noodzakelijke vervanging van een:

 • Koelkast
 • Wasmachine
 • Kooktoestel
 • Stofzuiger

De hoogte van de bijzondere bijstand baseren wij op de bedragen die in de NIBUD prijzengids zijn opgenomen. Voor een apparaat verstrekken we slechts 1 x per acht jaar bijzondere bijstand op grond van deze regeling. U hoeft het geld niet terug te betalen als u aan de voorwaarden voldoet.

Hoe vraagt u de bijdrage aan?

De benodigde formulieren vraagt u telefonisch op bij het Breed Sociaal Loket (0299) 398 398. U levert hier vervolgens de ingevulde en ondertekende formulieren met bijlagen weer in. Hiervoor maakt u telefonisch een afspraak.

U kunt de aanvraag ook per post versturen naar:

Gemeente Edam-Volendam
Postbus 180
1130 AD  VOLENDAM

Wij beoordelen of uw aanvraag aan alle voorwaarden voldoet. U ontvangt binnen acht weken na binnenkomst van de aanvraag bericht.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de formulieren? Neem dan contact op met de onafhankelijke cliëntenondersteuner. Hij/zij is te bereiken op werkdagen van 09.30 tot 12.00 uur op (0299) 391 507 (gratis en vrijblijvend). 

U komt in aanmerking als: 
 • U in Edam-Volendam woont.

 • Uw koelkast, wasmachine, kooktoestel of stofzuiger vervangen moet worden (reparatie is niet meer mogelijk).

 • Uw vermogen niet hoger is dan €3.000,-.

 • Uw inkomen de afgelopen 3 jaar lang onafgebroken niet hoger is  geweest dan 110 procent van de bijstandsnormen die ook voor de Participatiewet gelden. Zie ook het overzicht inkomens- en vermogensgrenzen bij bijstandsuitkering.

Naast deze minimaregelingen in het sociale domein zijn er ook nog andere mogelijkheden, zoals: 

het aanvragen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

het aanvragen van individuele inkomenstoeslag

Bezwaar en beroep

Burgemeester en wethouders beslissen binnen acht weken na de datum waarop het volledig ingevulde aanvraagformulier is ontvangen.

Bent u het niet eens met een besluit? Dan raden wij u aan om eerst met uw consulent te overleggen. Vaak is het zo, dat er met nadere uitleg te begrijpen valt waaròm een bepaald besluit is genomen. Anders kan er misschien gezamenlijk een oplossing gevonden worden. Als dat niet lukt, kunt u in bezwaar gaan. Voor meer informatie klik op: bezwaar maken.

Eenmalige energietoeslag in 2022

Het kabinet wil mensen met lage inkomens extra ondersteunen bij de stijging van de energieprijzen. Gemeenten mogen in 2022 daarom een eenmalige energietoeslag van 1.300 euro geven aan deze groep. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Eenmalige energietoeslag.

Zelf energie besparen

Heeft u vragen of zorgen over uw energierekening? Neem dan contact op met uw energieleverancier. Meerdere energieleveranciers bieden namelijk gratis energiescans aan en kunnen u gratis advies op maat geven over energie besparen.  Kijk hiervoor eens op de website van uw energieleverancier. En informeer naar de mogelijkheid van gratis en vrijblijvend advies.

Energiebesparende maatregelen kunnen uw energierekening flink verlagen. Op deze webpagina leest u meer over duurzaam wonen en vindt u het Duurzaam Bouwloket.

Heeft u betalingsachterstanden, schulden of andere geldzorgen?

Wij kunnen u helpen, u hoeft het niet alleen te doen. Kijk hiervoor op onze pagina zorg en ondersteuning. Ook ondernemers en zzp’ers kunnen bij ons terecht.

U kunt ook meer informatie voor hulp vinden op de website geldfit.nl. Op deze site vindt u een korte online test. Deze geeft u gericht advies, tips of verwijst u door naar organisaties in de buurt die u kunnen helpen.

Voor ondernemers is er een andere test ontwikkeld: Geldfitzakelijk.nl.