Studietoeslag

Algemeen

Studeert u? Of bent u een scholier in het voortgezet onderwijs (18+) of volwassenonderwijs (vavo)? En kunt u niet werken naast uw studie door een beperking? Dan kunt u mogelijk een maandelijkse tegemoetkoming krijgen. Dit noemen we een studietoeslag.

U vindt hieronder het aanvraagformulier studietoeslag.

Aanvragen en beslissing

 1. Als u denkt in aanmerking te komen voor studietoeslag vult u het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in en voegt de gevraagde bijlagen toe.  
 2. Als wij uw aanvraag hebben ontvangen beoordeelt de frontofficemedewerker of de aanvraag compleet is en alle gevraagde bijlagen zijn toegevoegd. Is uw aanvraag niet compleet? Dan krijgt u de kans om alsnog alle gevraagde gegevens bij ons in te leveren. De beslistermijn wordt in dat geval verlengd.  Is uw aanvraag compleet, dan beoordeelt een specialistische consulent uw aanvraag.  
 3. U wordt (mogelijk) uitgenodigd voor een medische keuring. Dit om vast te stellen óf er sprake is van een structurele medische beperking waardoor u niet kunt werken naast de studie.

Na ongeveer acht weken na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u een brief (beschikking) waarin onze beslissing staat.   

Voorwaarden studietoeslag

Voor het recht op studietoeslag gelden de volgende voorwaarden:

 • U staat ingeschreven als inwoner van gemeente Edam-Volendam.
 • U heeft een structurele medische beperking.
 • Daardoor kunt u naast uw studie niet werken.
 • U ontvangt studiefinanciering of u krijgt een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de WTOS (Leerlingen van 18 jaar en ouder in voortgezet onderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo).
 • U heeft géén recht op een Wajong-uitkering.
 • U heeft geen inkomsten uit werk, anders dan een stagevergoeding.

Ontvangt u een stagevergoeding? Als deze hoger is dan € 215,75 per maand*, dan wordt het meerdere van de studietoeslag afgetrokken. 

*bedrag per 1 juli 2024

Wat heeft u nodig voor het aanvragen van studietoeslag?

Welke bewijsdocumenten hebben wij nodig?

 • Kopie geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart of paspoort, géén rijbewijs).
 • Beschikking toekenning WTOS of studiefinanciering van DUO.
 • Deskundigenverklaring (bijvoorbeeld van de arts of eerdere medische keuring) waarin staat waarom u langdurig niet kunt werken naast uw studie vanwege een psychische of lichamelijke medische beperking. Heeft u dat niet of is deze onvoldoende? Dan kunnen wij een onderzoek laten uitvoeren. Als dit het geval is wordt u hiervan eerst op de hoogte gebracht.

Extra:

 • Loopt u stage? Dan willen we ook graag een stageovereenkomst of ander bewijsstuk zien waar de hoogte van de stagevergoeding op is vermeld.

Veranderingen doorgeven

Laat het ons direct weten zodra er iets in je situatie verandert. Veranderingen hebben vaak gevolgen voor de hoogte en de duur van jouw studietoeslag. Denk hierbij aan veranderingen in uw studie, werk, stagevergoeding, medische en/of persoonlijke situatie. Twijfelt u of het nodig is? Geef een verandering dan toch door. Zo voorkomt u dat u te veel studietoeslag krijgt, dat u de studietoeslag moet terugbetalen of dat u een boete krijgt.

Bedragen

LeeftijdPer maand (per 1 juli 2024)
15 jaar€ 107,88
16 jaar€ 124,06
17 jaar€ 142,04
18 jaar€ 179,79
19 jaar€ 215,75
20 jaar€ 287,66
21 jaar en ouder€ 359,57

Heeft u vragen over studietoeslag?

Neem dan contact op met het Breed Sociaal Loket.

Bel: (0299) 398 398 
E-mail ons: participatiewet@edam-volendam.nl  

Elke donderdagochtend hebben wij een inloopochtend van 8:30 tot 12:30 uur in het Stadskantoor aan de W. van der Knoopdreef 1 te Volendam. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken.  

Hulp nodig bij het aanvragen?

Vraag hulp aan vrienden, familie, buren, of anderen binnen uw omgeving. Lukt dit niet? Dan kunt u terecht bij het Wijksteunpunt 
edam-volendam.nl/wijksteunpunt 

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een besluit? Praat dan eerst met uw consulent. Vaak helpt extra uitleg om te begrijpen waarom een besluit is genomen. Misschien vindt u samen een oplossing. Lukt dat niet? Dan kunt u bezwaar maken. Voor meer informatie, klik op deze link: Bezwaar maken