Individuele inkomenstoeslag

Algemeen

Leeft u al drie jaar of langer van een kleine uitkering of een laag loon? En verwacht u op dit moment niet dat uw inkomen in de toekomst beter wordt? Dan kunt u misschien een individuele inkomenstoeslag krijgen. Dit is een extraatje waarmee u spullen kunt kopen, die u van uw uitkering of loon moeilijk kunt betalen. Voor een aanvraag neemt u telefonisch contact op met het Breed Sociaal Loket.

Wanneer en wie kan inkomenstoeslag aanvragen?

U heeft recht op toeslag wanneer u:

  • 21 jaar bent (tot aan de pensioengerechtigde leeftijd).
  • Minimaal drie jaar een laag inkomen heeft, 100% van de geldende bijstandsnorm.
  • geen vermogen heeft boven de wettelijke vermogensgrens.
  • en vooralsnog geen uitzicht heeft op inkomensverbetering. 

Als u het extra bedrag/toeslag aanvraagt, moet u bij ons aantonen dat u er de afgelopen periode alles aan hebt gedaan om uw inkomen te verbeteren. Bijvoorbeeld door sollicitatiebrieven te laten zien. Of door te bewijzen dat u een cursus of een re-integratietraject volgt of vrijwilligerswerk doet. Als u door direct gevolg van uw eigen handelen of gemaakte keuze geen zicht heeft op inkomensverbetering, heeft u geen recht op het extra bedrag. Een voorbeeld hiervan is als u in de afgelopen drie jaar verwijtbaar een baan heeft laten lopen.

Wij kunnen het extra geldbedrag dus alleen geven als iemand aan alle voorwaarden voldoet én er alles aan gedaan heeft om zijn inkomen te verbeteren.

Welke documenten moet ik meenemen voor de aanvraag?

Voeg bij uw aanvraag (kopieën van) de volgende documenten:

  • Geldige identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner.
  • Bewijzen van uw inkomen van de afgelopen drie jaar.
  • Afschriften bank- en spaarrekeningen over de laatste drie maanden.
  • Bewijzen van bezit (bijvoorbeeld lijfrente, aandelen, kentekenbewijs auto).

Voor burgers met een bijstands- (Participatiewet)-uitkering zijn de benodigde gegevens meestal bekend bij de gemeente.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een besluit? Dan raden wij u aan om eerst met uw consulent te overleggen. Vaak is het zo, dat er met nadere uitleg te begrijpen valt waaròm een bepaald besluit is genomen. Anders kan er misschien gezamenlijk een oplossing gevonden worden. Als dat niet lukt, kunt u in bezwaar gaan. Voor meer informatie klik op: bezwaar maken.