Individuele inkomenstoeslag

Algemeen

Leeft u al drie jaar of langer van een uitkering of een inkomen op bijstandsniveau? En verwacht u op dit moment niet dat uw inkomen in de toekomst beter wordt? Dan kunt u misschien een individuele inkomenstoeslag krijgen. Dit is een extraatje waarmee u spullen kunt kopen, die u van uw uitkering of loon moeilijk kunt betalen.

Aanvragen en beslissing

 1. Als u denkt in aanmerking te komen voor individuele inkomenstoeslag vult u het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in en voegt de gevraagde bijlagen toe.  
 2. Als wij uw aanvraag hebben ontvangen beoordeelt de frontofficemedewerker of de aanvraag compleet is en alle gevraagde bijlagen zijn toegevoegd. Is uw aanvraag niet compleet dan krijgt u de kans om alsnog alle gevraagde gegevens bij ons in te leveren. De beslistermijn wordt in dat geval verlengd.  Is uw aanvraag compleet? Dan beoordeelt een specialistische consulent uw aanvraag.  
 3. Soms ontvangt u eerst nog een uitnodiging voor een gesprek waarin we aan u eventueel aanvullende vragen kunnen stellen of dingen moeten worden verduidelijkt om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen.

Binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u een brief (beschikking) waarin onze beslissing staat.

Wat heeft u nodig voor het aanvragen van individuele toeslag?

 • Inlog gegevens DigiD van u en uw eventuele partner.
 • Een geldig identiteitsbewijs van u en uw eventuele partner (identiteitskaart of paspoort, géén rijbewijs).
 • Bewijzen van uw inkomen van de afgelopen drie jaar.
 • Afschriften bank- en spaarrekeningen over de laatste drie maanden.
 • Bewijzen van bezit (bijvoorbeeld lijfrente, aandelen, kentekenbewijs auto).

Voor inwoners met een bijstandsuitkering zijn de benodigde gegevens meestal bekend bij de gemeente. Zij kunnen een verkorte aanvraag indienen.

Wanneer en wie kan inkomenstoeslag aanvragen?

U heeft recht op toeslag wanneer u:

 • 21 jaar bent (tot aan de pensioengerechtigde leeftijd).
 • Minimaal drie jaar een laag inkomen heeft, 100% van de geldende bijstandsnorm.
 • geen vermogen heeft boven de wettelijke vermogensgrens.
 • en vooralsnog geen uitzicht heeft op inkomensverbetering. 

Als u het extra bedrag/toeslag aanvraagt, moet u bij ons aantonen dat u er de afgelopen periode alles aan hebt gedaan om uw inkomen te verbeteren. Bijvoorbeeld door sollicitatiebrieven te laten zien. Of door te bewijzen dat u een cursus of een re-integratietraject volgt of vrijwilligerswerk doet. Als u door direct gevolg van uw eigen handelen of gemaakte keuze geen zicht heeft op inkomensverbetering, heeft u geen recht op het extra bedrag. Een voorbeeld hiervan is als u in de afgelopen drie jaar verwijtbaar een baan heeft laten lopen.

Wij kunnen het extra geldbedrag dus alleen geven als iemand aan alle voorwaarden voldoet én er alles aan gedaan heeft om zijn inkomen te verbeteren.

Heeft u vragen over een individuele inkomenstoeslag?

Neem dan contact op met het Breed Sociaal Loket.

Bel: (0299) 398 398 
E-mail ons: participatiewet@edam-volendam.nl  

Elke donderdagochtend hebben we een inloopochtend van 8:30 tot 12:30 uur in het Stadskantoor aan de W. van der Knoopdreef 1 te Volendam. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken.  

Hulp nodig bij het aanvragen? 

Vraag hulp aan vrienden, familie, buren, of anderen binnen uw omgeving. Lukt dit niet? Dan kunt u terecht bij het Wijksteunpunt 
edam-volendam.nl/wijksteunpunt 

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een besluit? Praat dan eerst met uw consulent. Vaak helpt extra uitleg om te begrijpen waarom een besluit is genomen. Misschien vindt u samen een oplossing. Lukt dat niet? Dan kunt u bezwaar maken. Voor meer informatie, klik op deze link: bezwaar maken.