Wethouder Marisa Kes

Wie ben ik?

Ik ben gedreven om onze jeugd en andere inwoners goed te laten wonen. We moeten zorgen dat onze inwoners niet noodgedwongen onze gemeente moeten verlaten. Iedereen roept bouwen, bouwen en nog eens bouwen, maar het proces ernaartoe is in de praktijk intens en vergt veel inspanning. 

Waterrijk, Lange Weeren, maar ook de herontwikkeling van kleinere gebieden binnen al onze kernen. Ik ben gefocust en vasthoudend op het doel, maar uiteraard flexibel in de route. Ik was even bewust weg uit de politiek, het politieke klimaat is niet altijd makkelijk en wordt ook persoonlijk gemaakt. Maar het gaat om mensen. En daarom zit ik als onafhankelijk wethouder Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting in dit college. Iedereen in onze gemeente heeft recht op een (passend) dak boven z’n hoofd. 

College, Marisa Kes

Portefeuille

  • Ruimtelijke ontwikkeling.
  • Omgevingswet.
  • Wonen en volkshuisvesting.
  • Opvang statushouders.
  • Bouw- en woningtoezicht.
  • Monumentenzorg.
  • Grondexploitaties; Grondzaken.
  • Vastgoed (stenen). 
  • Ambtelijke huisvesting.
  • Lange Weeren; Programma Purmer (gebiedsontwikkelingen en verkleuring bedrijventerreinen).