Wethouder Dirk Dijkshoorn, Zeevangs Belang

Wie ben ik?

Ooit ben ik begonnen in de lokale politiek omdat er veranderingen in mijn wijk in Oosthuizen kwamen. Bijna 20 jaar later ben ik Wethouder Duurzaamheid en Financiën. Gedreven en resultaatgericht. Eerlijk is eerlijk, het was best wennen na jaren in dienst te zijn geweest bij een werkgever. Ineens kom je dan aan de bestuurlijke kant terecht en zie je hoe complex besluitvorming tot stand komt. Een stabiele financiële gemeente is een randvoorwaarde voor alles dat we met elkaar gewoon goed willen doen. En daarbij het oog houden voor duurzaamheid, participatie en de verbinding zoekend tussen stad, dorp en het platteland. Ik vind het prachtig. 

College, Dirk Dijkshoorn

Portefeuille

  • Energietransitie en duurzaamheid (onder andere RES).
  • Visserij en agrarische sector.
  • Landschap; Lid bestuur recreatieschap Twiske-Waterland.
  • CAI en glasvezel.
  • Burgerparticipatie en dorpsraden.
  • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur GGD.
  • Financiën; Subsidiebeleid; Contracten en inkoop.
  • Raad van Beheer Waterdam.
  • Regionale Ontwikkeling Maatschappij.
  • Aandeelhouder Alliander.