Verkiezingen, een ander machtigen

Algemeen

Als u zelf niet kunt stemmen kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen.

Wat zijn de regels?

Als degene die u machtigt in dezelfde gemeente woont als u:

  • Vult u de achterkant van uw stempas in. Deze wordt in week 44 van 2023 bezorgd.
  • Ondertekenen u en degene die u machtigt allebei uw stempas.
  • Geeft u degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.

Kunt u niet wachten op de stempas? Is er geen kopie ID-bewijs aanwezig? Of woont de persoon die u wilt machtigen in een andere gemeente? Dan kunt u vanaf 9 oktober ook digitaal een volmachtbewijs aanvragen.

Een aanvraag voor een volmachtbewijs moet uiterlijk vrijdag 17 november 2023 vóór 17.00 uur door ons zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van een identiteitsbewijs aan de voorzitter te laten zien.