Verkiezingen, een ander machtigen

Als u zelf niet kunt stemmen, kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. U heeft hier een DigiD voor nodig.

Wat zijn de regels?

 • Iemand mag voor de komende Gemeenteraadsverkiezing door maximaal drie personen gemachtigd worden om te stemmen. De persoon die u machtigt mag dus in totaal vier stemmen uitbrengen: voor zichzelf en voor drie anderen.
 • U machtigt iemand uit dezelfde gemeente.
 • Degene die gemachtigd is, moet deze stem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.
 • Bij Provinciale Statenverkiezingen machtigt u iemand uit dezelfde provincie.
 • Bij waterschapsverkiezingen machtigt u iemand uit hetzelfde waterschap.
 • Bij Tweede Kamerverkiezingen, Europese verkiezingen en een referendum kunt u iemand machtigen uit elke Nederlandse gemeente.

Als degene die u machtigt in dezelfde gemeente woont als u:

 • Vult u de achterkant van uw stempas in.
 • Ondertekenen u en degene die u machtigt allebei uw stempas.
 • Geeft u degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.

Als degene die u machtigt in een andere gemeente woont dan:

 • Vult u een machtigingsformulier in. Bij ons verkrijgbaar. 
 • Ondertekenen u en degene die u machtigt allebei het machtigingsformulier.
 • Levert u het machtigingsformulier uiterlijk vijf dagen voor de verkiezingen in bij uw gemeente met een kopie identiteitsbewijs.
 • Stuurt de gemeente u een bericht dat uw aanvraag is goedgekeurd.
 • Stuurt de gemeente een volmachtbewijs naar degene die u hebt gemachtigd. Met dit volmachtbewijs kan deze persoon voor u stemmen.

Wat moet u meenemen?

De gemachtigde neemt het volgende mee naar het stembureau: 

 • Een kopie van uw identiteitsbewijs (dit mag maximaal vijf jaar verlopen zijn).
 • Uw ingevulde en ondertekende stempas of een volmachtbewijs.