Stempas niet ontvangen of kwijt?

Algemeen

Als u kiesgerechtigd bent dan krijgt u in week 19 van 2024 de stempas thuisgestuurd. Vervolgens wordt in week 20 ook de kandidatenlijst thuisbezorgd.

Stempas kwijtgeraakt?

Heeft u geen stempas ontvangen, of bent u uw stempas kwijtgeraakt? Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen via bovenstaande knop. U heeft hier een DigiD voor nodig. Dit kan digitaal tot en met maandag 3 juni. Persoonlijk aan de balie in het Stadskantoor tot en met 5 juni 12.00 uur. Heeft u uw 'oude' stempas weer gevonden? Dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas.

Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Wat heeft u nodig?

Een kiezer moet zich in het stembureau legitimeren met een identiteitsbewijs dat niet langer dan vijf jaar verlopen mag zijn. 

Beschikt de kiezer hier niet over? Dan kunnen we de identiteit vaststellen aan de hand van een kopie van een proces-verbaal van vermissing. En wel in combinatie met een document dat op naam staat van de kiesgerechtigde en is voorzien van zijn/haar foto. Denk bijvoorbeeld aan een NS-abonnement of bibliotheekpas. 

Bent u  gemachtigd? Dan neemt u ook de machtigingen (onderhandse machtiging op achterzijde stempas of het volmachtbewijs) mee en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de volmachtgever(s).

Welk stemlokaal voor welke verkiezing

  • Bij de Provinciale Statenverkiezingen kunt u met uw stempas en een geldig identiteitsbewijs stemmen in ieder stemlokaal binnen onze gemeente. Wilt u in een andere gemeente binnen uw provincie stemmen dan waar u staat ingeschreven? Dan moet u een kiezerspas aanvragen. 
  • Bij de Waterschapsverkiezingen kunt u met uw stempas en een geldig identiteitsbewijs stemmen in elk stemlokaal binnen uw gemeente. Wilt u in een andere gemeente stemmen die ook binnen de grenzen van uw waterschap ligt? Dan moet u een kiezerspas aanvragen.
  • Bij de Tweede Kamerverkiezingen, Europese verkiezingen of overige referenda kunt u in elke Nederlandse gemeente stemmen.