Stemmen in een andere gemeente of vanuit het buitenland

Stemt u in een andere gemeente dan de gemeente waar u woont? Dan heeft u een kiezerspas nodig. U kunt een kiezerspas aanvragen met uw DigiD. 

Let op! U kunt geen kiezerspas aanvragen bij gemeenteraadsverkiezingen. 

Stemmen in een andere gemeente

Mondeling kiezerspas aanvragen

Mondeling een kiezerspas aanvragen kan tot uiterlijk een dag voor de verkiezingen 12:00 uur. Hiervoor moet u zich persoonlijk met uw stempas melden bij de sectie Publiek in het Stadskantoor in Volendam. Maak hiervoor een afspraak via (0299) 398 398.

Neem het volgende mee:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • uw stempas

Schriftelijk kiezerspas aanvragen

 • Vul het aanvraagformulier in en stuur dit naar ons op. 
 • Stuur uw stempas mee met de aanvraag. 
 • Uw aanvraag moet uiterlijk vijf dagen voor de verkiezingsdag door de gemeente zijn ontvangen.  

Bewaar uw kiezerspas goed. U krijgt geen nieuwe pas als u de kiezerspas kwijtraakt. 

Adres

Gemeente Edam-Volendam
Postbus 180
1130 AD  VOLENDAM

Stemmen als u in het buitenland woont 

Als u in het buitenland bent als er in Nederland verkiezingen zijn, kunt u toch stemmen. Denk hierbij aan vakanties of als u voor uw studie of werk in het buitenland bent.

Als u in het buitenland woont en niet meer staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, Bonaire, Sint Eustatius of Saba, kunt u alleen stemmen bij verkiezingen voor raadgevende referenda, de Tweede Kamer en het Europees Parlement. 

 • U registreert uzelf één keer bij de gemeente Den Haag.     
 • De documenten waarmee u kunt stemmen, krijgt u bij iedere verkiezing van raadgevende referenda, de Tweede Kamer en het Europees Parlement automatisch per post. Opnieuw registreren voor elke verkiezing is daarom niet nodig.   

Iemand machtigen om voor u te stemmen

Als u tijdelijk in het buitenland bent terwijl er in Nederland verkiezingen zijn, kunt u toch stemmen. U machtigt iemand om voor u te stemmen.

 • U vult een machtigingsformulier in die bij ons verkrijgbaar is. 
 • U en degene die u machtigt ondertekenen allebei het machtigingsformulier.  
 • U dient het machtigingsformulier uiterlijk vijf dagen voor de verkiezingen bij ons in.  
 • Wij sturen  u een bericht dat uw aanvraag is goedgekeurd.  
 • Wij sturen een volmachtbewijs naar degene die u hebt gemachtigd. Met dit volmachtbewijs kan deze persoon voor u stemmen.  

Adres

Gemeente Edam-Volendam
Postbus 180
1130 AD  VOLENDAM

Per brief 

 • Bij verkiezingen voor de gemeenteraad, Provinciale Staten en waterschappen kunt u alleen iemand anders machtigen om voor u te stemmen. Per brief stemmen is bij deze verkiezingen niet mogelijk. 

 • Vul het formulier in om u te registreren en een briefstembewijs aan te vragen. Dit formulier staat zes maanden voordat de verkiezingen zijn op de website van gemeente Den Haag

 • Onderteken het formulier. 

 • Upload het formulier met een kopie van uw geldige identiteitsbewijs naar de afdeling Verkiezingen van de gemeente Den Haag

Aanvullende informatie

 • De gemeente Den Haag regelt de verkiezingen voor alle kiezers buiten Nederland. Ga voor meer informatie naar de pagina Kiezers buiten Nederland op de website van de gemeente Den Haag.

 • Als u geregistreerd bent als kiezer in het buitenland en u verhuist naar een ander adres in het buitenland, dan kunt u dit doorgeven aan de gemeente Den Haag. Op die manier blijft uw adres actueel.