Opvang Oekraïense ontheemden

Algemeen

Momenteel worden in de Meermin ongeveer 200 Oekraïense ontheemden opgevangen. De Meermin is nog tot 31 december 2024 beschikbaar. Daarna wordt deze opnieuw ingericht als seniorencentrum. Het is van belang dat deze mensen vóór 2025 worden overgeplaatst naar een andere, tijdelijke, woonplek. Om dit doel te bereiken zijn wij opzoek naar alternatieve locaties. Het uitgangspunt is hierbij dat er spreiding plaatsvindt over de kernen: Beets, Oosthuizen en Volendam

Volg onze website voor de laatste ontwikkelingen over de opvang van de Oekraïense ontheemden.

Volendam – Deimpt

Achter het voormalige politiebureau op de Deimpt in Volendam worden 20 units geplaatst. In deze units kunnen totaal 40 personen tijdelijk wonen. De vergunning is verleend voor deze plek en de aannemer is gestart met bouwen. Wij verwachten dat de woningen medio 2024 in gebruik kunnen worden genomen.

Beets

In Beets zijn wij op zoek naar een locatie voor 11/12 huishoudens. Daar zijn drie opties:

  • Het speelveld/ evenementenveld aan de Koogweg
  • Het grasveld naast de speeltuin aan de Voorkamp
  • Woonruimte bouwen in een schuur bij Beets 138

De bewoners van Beets zijn op dinsdag 5 maart 2024 meegenomen in de voor- en nadelen van deze locaties. Wilt u de presentatie van deze bewonersavond teruglezen? U vindt de pdf van de presentatie en het verslag hieronder. 

Wij hebben geen voorkeur voor een locatie. Alle locaties worden zorgvuldig afgewogen voordat er een besluit wordt genomen.  

Presentatie Beets
Verslag inwonersbijeenkomst Beets

Oosthuizen

De tijdelijke woningen in Volendam en Beets zijn niet voldoende om alle ontheemden vanuit de Meermin te kunnen overplaatsen. Om deze reden kijken wij ook naar locaties in Oosthuizen. In Oosthuizen zijn we opzoek naar een of meerdere plaatsen voor 24 huishoudens. De volgende locaties zijn in beeld:

  • Naast de IJsbaan 24 huishoudens
  • Naast de MFA de Koningsspil 11/12 huishoudens
  • Op de camperplaats 11/12 huishoudens
  • Groentje nabij voetbalveldje

De direct omwonenden van deze locaties zijn uitgenodigd voor een bewonersavond op 27 maart 2024 in MFA De Groote Molen. Tijdens de bewonersavond bespreken wij de voor- en nadelen van de locaties. Wij hebben ook hier ook geen voorkeur. Alle locaties worden zorgvuldig afgewogen voordat er een besluit wordt genomen.