College besluit om ontheemde Oekraïners uit Meermin op parkeerterrein Marinapark op te vangen

Sinds het begin van de oorlog in de Oekraïne vangen alle gemeentes in Nederland ontheemde mensen op. In Edam-Volendam wonen deze mensen nu ruim twee jaar in de Meermin in Edam. Op dit moment zijn er nog 194 mensen in de Meermin. Toen de oorlog uitbrak en deze mensen aankwamen, was het al gelijk duidelijk dat het opvangen van mensen in de Meermin niet langdurig verantwoord mogelijk was. Het pand is van de Wooncompagnie, oud en reeds afgekeurd. Op de plek waar de Meermin nu nog staat verrijst een nieuw woon-zorgcomplex. Hierdoor komt er weer meer woonruimte beschikbaar binnen de gemeente voor de eigen inwoners die afhankelijk zijn van zorg. De huidige bewoners moeten dus begin 2025 een andere plek hebben om te wonen.

Twee jaar op zoek 

Het college is al twee jaar op zoek naar locaties waar deze groep ontheemden gehuisvest kan worden na sluiting van de Meermin. Uitgangspunt van het college is het zoeken naar kleinere opvanglocaties, verspreid over en in overleg met de hele gemeente. Bij die zoektocht naar woonruimte voor deze mensen stuitten we, bijna vanzelfsprekend, op ruimtelijke onmogelijkheden, praktische problemen en weerstand vanuit de bevolking. 

Desondanks hebben we een aantal locaties gevonden. Op de Deimpt in Volendam bieden de wooneenheden ruimte voor 39 mensen. In Beets komen ongeveer 30 mensen op Beets 138. Uit de verkenning van de vier locaties in Oosthuizen blijkt dat dit niet gereed kan zijn begin 2025. Dat betekent dat de tijd dringt. 

Marinapark 

De gemeente staat voor de opgave om begin 2025 nog zo’n 125 ontheemde Oekraïners een dak boven het hoofd te bieden. Er zijn maar heel weinig plekken binnen- en in eigendom van de gemeente waar dit snel en meerjarig mogelijk is. Het college heeft nu het besluit genomen om in eerste instantie deze mensen allemaal op één van de parkeerterreinen nabij het Marinapark aan de rand van Volendam op te vangen in tijdelijke wooneenheden. Dit terrein heeft geen nabije omwonenden. De Roompot, van de nabije recreatiewoningen is hierover geïnformeerd. Zodra iedereen daar is geplaatst, wordt het proces voor de opvang in Oosthuizen weer opgestart. 

 Helderheid  

Voor de opvang vanaf 2025 hebben we veel mogelijke locaties bekeken en overwogen. Het college is blij dat er nu helderheid is waar deze mensen gaan wonen. Deels gespreid over onze gemeente. Dat geeft duidelijkheid aan onze inwoners, aan de raad, aan werkgevers, aan de scholen en (sport)verenigingen van de kinderen, aan de vele vrijwilligers en andere betrokkenen, maar bovenal aan de ontheemden zelf. We realiseren ons goed dat de keuzes niet naar ieders tevredenheid kunnen zijn. De opvang van vluchtelingen uit een oorlogsgebied is en blijft een bijzondere opgave. 

Dank 

De oorlog in Oekraïne heeft grote stromen mensen op gang gebracht. Zij hebben alles achter moeten laten, hebben familie en vrienden verloren en leven ook nu nog in angst om hun dierbaren die vechten aan het front. De ontheemden in Edam-Volendam hebben desondanks veerkracht getoond. Zij draaien volop mee in onze samenleving. 55 kinderen gaan naar de basisscholen, allemaal in Edam en Volendam. Zo’n 125 mensen hebben werk gevonden waarvan meer dan 55% binnen de gemeente Edam-Volendam, 15% in Amsterdam en de rest in omliggende gemeentes. Het college dankt alle inwoners en ondernemers die het wonen en meedoen aan de samenleving mogelijk maken.