Hulp bij geldzaken en schuld

Is het steeds moeilijker om uit te komen met uw inkomen of heeft u schulden? Aarzel niet en vraag hulp bij de gemeente. Wilt u langskomen? Maak dan eerst telefonisch een afspraak.

Aanvragen

Onze schuldhulpverleners zijn gespecialiseerd in het bieden van hulp en oplossingen bij schulden. Vul het bovenstaande formulier zo volledig mogelijk in dan nemen onze schuldhulpverleners binnen twee werkdagen contact met u op om uw situatie door te spreken.

Heeft u geen DigiD? Dan kunt u ook onderstaand formulier invullen.

Verkort formulier schuldhulpverlening

Welke gegevens horen bij uw aanvraag?

Bij een aanvraag voor schuldhulpverlening moet u de volgende gegevens bijvoegen:

Bewijsstukken algemeen
 • Geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs).
 • Huurspecificatie en beschikking huurtoeslag.
 • Gegevens kamerhuur, kostganger.
 • Gegevens koopwoning: gegevens openstaande hypotheek, specificatie maandelijkse hypotheek- betaling (rente/aflossing), beschikking voorlopige teruggave van de Belastingdienst met betrekking tot de eigen woning, polis levensverzekering, polis opstalverzekering, aanslag gemeentelijke heffingen.
 • Jaarnota gas, elektra en water.
 • Polis zorgverzekering en beschikking zorgtoeslag.
 • Polis aansprakelijkheidsverzekering en inboedelverzekering.
 • Afschriften van alle bankrekeningen van de laatste drie maanden, ook van minderjarige inwonende kinderen.
 • Laatste drie loonstroken en/of uitkeringsspecificaties.
 • Specificatie toegekende heffingskortingen en eventuele teruggave van de Belastingdienst.
 • Recente bewijsstukken van alle schulden (gegevens en saldo-overzichten, niet ouder dan één jaar).

Wanneer van toepassing overige bewijsstukken
 • Verblijfsvergunning.
 • Echtscheidingspapieren.
 • Beschikking partner-/kinderalimentatie.
 • Eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz) en/of Wmo.
 • Laatste gegevens over de duur van de WW en WAO/WIA.
 • Beschikking kindgebonden budget.
 • Beschikking kinderopvangtoeslag.
 • Beschikking tegemoetkoming scholieren.
 • Bewijzen van vermogen (zoals afschriften spaarrekeningen, polis levensverzekering).
 • Uitschrijving Kamer van Koophandel.
 • Beschikking onderbewindstelling.
 • Beschikking beëindiging/afwijzing WSNP.

Bij (dreigende) uithuiszetting, afsluiting van energie en/of water
 • Bewijs aanzegging uithuiszetting (deurwaarder).
 • Bewijs aanzegging afsluiting energie/water.

Kom ik in aanmerking?

Om voor schuldhulp in aanmerking te komen moet u:

 • In Edam-Volendam wonen en hier ingeschreven staan.
 • Nederlander zijn of een geldige verblijfsvergunning hebben.
 • 18 jaar of ouder zijn.
 • Ons alle benodigde gegevens leveren. Dan kunnen wij pas beoordelen of schuldhulp noodzakelijk is en hoe wij u het beste kunnen ondersteunen.

Wat gebeurt er na aanvraag?

Tijdens een oriënterend gesprek kijken we samen met u hoe wij u het beste kunnen helpen. En of het zinvol is om een aanvraag schuldhulpverlening in te dienen of dat de voorkeur uitgaat naar een ander traject.

 • We beoordelen of u in aanmerking komt voor schuldhulpverlening en welke vorm het beste bij uw situatie past. We kijken onder andere naar uw inkomen, vermogen, vaste lasten en uw schulden. Ook bekijken we of en hoeveel u kunt aflossen.
 • De hulpverlener probeert afspraken te maken met u en de schuldeisers over de betaling van de schulden. U en de schuldeisers moeten zich aan deze afspraken houden.
 • Ook kijkt de hulpverlener naar de oorzaak van uw financiële problemen om te beoordelen of er ook andere hulpverlening nodig is. Als u zelfstandige bent met een nog actieve onderneming schakelen we een gespecialiseerd bedrijf in. 

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een besluit? Dan raden wij u aan om eerst met uw consulent te overleggen. Vaak is het zo, dat er met nadere uitleg te begrijpen valt waaròm een bepaald besluit is genomen. Anders kan er misschien gezamenlijk een oplossing gevonden worden. Als dat niet lukt, kunt u in bezwaar gaan. Voor meer informatie klik op: bezwaar maken.