Huishoudelijk restafval

Algemeen

U kunt uw huishoudelijk restafval kwijt in huisvuilzakken, een grijze rolcontainer of in een (ondergrondse) container bij u in de buurt. Als er geen ondergrondse container bij u in de buurt is, zet u uw afval op een vaste dag aan de weg. Is het huisvuil, grofvuil, of GFT-afval niet opgehaald? Geef dit dan door via de meldingenapp of de link hieronder.

Wat is huishoudelijk restafval?

Restafval is afval dat overblijft nadat alle grondstoffen zijn gescheiden. Welke grondstoffen u apart moet houden, vindt u op onze pagina afval scheiden. Ook kunt u daarvoor de afvalkalender raadplegen.

Plastic, metaal en drankenkarton mag bij het restafval. Via een speciale installatie wordt plastic, metaal en drankenkarton uit het restafval gehaald, zodat hiervan weer grondstoffen voor nieuwe producten gemaakt kunnen worden.

Hoe levert u het afval aan?

Wij halen het afval alleen op als u dit op de juiste manier aanbiedt:

  1. Het afval is gescheiden naar soort.
  2. Het restafval wordt aangeboden in huisvuilzakken, langs de weg of in een ondergrondse container, of, indien aanwezig, de grijze rolcontainer.
  3. De rolcontainer is niet zwaarder dan 60 kilo of een huisvuilzak niet zwaarder dan 8 kilo.

  4. Uit de rolcontainer of huisvuilzak steekt geen afval.

  5. Het handvat van de rolcontainer is aan de kant van de weg gericht.

  6. De rolcontainer of huisvuilzakken worden aangeboden op de inzameldag voor 07.30 uur. 

  7. Voorkom verstopping van de ondergrondse container. In de opening past niet meer dan 1 gevulde huisvuilzak van 60 liter.

  8. Sluit de ondergrondse container na gebruik.

Ophaaldagen

De ophaaldagen vindt u in de afvalkalender

Ondergrondse containers: pasje, volle container

Klik hier voor meer informatie over ondergrondse containers en toegangspasjes.

Vermissing en aanvraag containers

Vraag hier een extra groencontainer (GFT) of een extra restafvalcontainer aan via 'extra containers'. 

Aangifte van vermissing en het aanvragen van een vervangende container doet u hier via 'vervangende containers'.