Ondergrondse containers

Algemeen

Maakt u in uw wijk gebruik van een ondergrondse afvalcontainer? Per woning verstrekken we aan u een toegangspasje. U heeft of krijgt hierover een informatiebrief met uitleg. Deze toegangspassen zijn op alle ondergrondse huisvuilcontainers in de gemeente toepasbaar. De buiten een gebied aanwezige ondergrondse afvalcontainers zijn, tot nadere berichtgeving, nog zonder pas te gebruiken. 

De toegangspas is verbonden aan uw adres, niet uw naam. Als u verhuist, dan draagt u de pas over aan de nieuwe bewoner(s). Het kopiëren van de toegangspas is verboden. Maak ook geen gaatje in de toegangspas, dan werkt de pas niet meer.

Toegangspasje

Nog niets ontvangen of pasje kwijt?

Is uw huis net opgeleverd? Dan ontvangt u het pasje binnen zes weken via de post. Dit geldt niet bij nieuwbouw door sloop van de oude woning.

Als u uw pas kwijt raakt kunt u via bovenstaande knop een nieuwe aanvragen. Uw verloren pas wordt dan direct geblokkeerd. Wij streven ernaar om binnen vijf werkdagen de aanvraag voor een nieuwe pas te verwerken. Daarna gaat de pas op de post. De kosten hiervoor zijn €13,-. Als u de aanvraag heeft ingediend, dan is restitutie niet mogelijk.

De aanvraag of aangifte kan ook persoonlijk bij de receptie van het Stadskantoor aan de Willem van der Knoopdreef 1 in Volendam. U kunt hier zonder afspraak terecht van 08.30 tot 16.30 uur en neem uw legitimatiebewijs mee.

Pasje kapot?

Is uw pas kapot? Dan kunt u kosteloos een nieuwe pas aanvragen. Dit kan persoonlijk bij de receptie.

Uw kapotte pas wordt dan direct geblokkeerd. U moet de kapotte toegangspas inleveren bij  het Stadskantoor aan de W. van der Knoopdreef 1 in Volendam. U kunt hier zonder afspraak terecht van 08.30 tot 16.30 uur en neem uw legitimatiebewijs mee.

Volle container

U kunt hier een melding doen van een volle container.

Dit kan ook via onze meldingenapp.