Evenementenkalender

In onze gemeente worden heel veel leuke evenementen georganiseerd. U vindt hier een overzicht van de evenementen die u dit jaar kunt verwachten. Vermelding op de evenementenkalender wil niet zeggen dat ook vergunning is/wordt verleend. Er wordt onderscheid gemaakt tussen evenementen met vergunningsplicht en evenementen waarbij kan worden volstaan met een melding.

Voor het organiseren van een vergunningsplichtig evenement vindt u hier informatie en aanvraagformulieren evenementenvergunning.

Buurtfeest organiseren

Voor het organiseren van een evenement waarbij een melding voldoende is vindt u hier informatie en de aanvraagformulieren melding buurtfeest.

Evenementenbeleid

Op 19 juli 2016 is het nieuwe evenementenbeleid van de gemeente Edam-Volendam vastgesteld. Het nieuwe beleid is vastgelegd in de nota ‘Een dijk van een evenement’. In Edam-Volendam worden jaarlijks vele nieuwe en terugkerende evenementen georganiseerd. In de nota wordt onder meer de procedure rondom het aanvragen van een vergunning beschreven. De gemeente streeft ernaar om met het beleid de dienstverlening verder te verbeteren. U kunt het evenementenbeleid hier downloaden. 

Collectieve evenementenverzekering

De collectieve evenementenverzekering wordt niet meer afgesloten.

Evenementen