Buurtfeest melden

Algemeen

Organiseert u een kleinschalig evenement, zoals een straat- of buurtfeest, een straatspeeldag of buurtbarbecue? Dan hoeft u hiervoor geen vergunning aan te vragen. Het kleine evenement moet dan wel voldoen aan een aantal voorwaarden. En u meldt het evenement minimaal drie weken van te voren bij ons aan. Dit doet u met een van onderstaande formulieren.

Privéfeest is geen klein evenement

Een privéfeest, zoals een verjaardagsfeest of communiefeest, wordt niet gezien als een klein evenement en is ook niet toegestaan op de openbare weg. U kunt daarom hiervoor geen melding doen. De gemeente geeft geen vergunning of officiële toestemming voor deze feestjes. Bij een privéfeest op eigen erf stelt u zelf uw buren en andere omwonenden op de hoogte en geeft u geen overlast.

Voorwaarden klein evenement

Het is voldoende om het evenement te melden als:

 • Het gaat om een straat- of buurtfeest, straat- of buurtbarbecue, straatspeeldag of niet-commerciële rommelmarkt.
 • Er maximaal 50 bezoekers zijn.
 • Het evenement plaatsvindt tussen 8.00 en 22.00 uur.
 • Het evenement niet gehouden wordt op de rijbaan of (brom)fietspad.
 • Het evenement de hulpdiensten niet belemmert.
 • Er geen sprake is van geluidsoverlast; niet langer dan tot 22.00 uur muziek ten gehore wordt gebracht. Én de maximale geluidsbelasting niet meer dan 75 dB(A) op de gevel van de dichtstbijzijnde gevoelige bestemmingen (waaronder woningen) bedraagt.
 • Er geen grote tenten, speeltoestellen zoals springkussens geplaatst worden.
 • Bij het evenement geen etens- of drinkwaren worden verkocht;
 • Er een organisator is en deze zorg draagt voor het schoonmaken van het terrein na afloop van het feest;
 • De organisator aansprakelijk is voor schade aan gemeente-eigendommen.

Voldoet uw evenement niet aan één van deze voorwaarden? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan. Bij kleine evenementen levert u de aanvraag minimaal 8 weken van te voren in. Bij grote evenementen is de inlevertermijn 6 maanden. 

Welke gegevens moet u invullen op het meldingsformulier?

 • Naam en adres en woonplaats van de aanvrager en de contactpersoon.
 • Omschrijving van het buurtfeest.
 • Locatie en datum van het buurtfeest.
 • Begin- en eindtijd van het buurtfeest.
 • Naam en mobiel telefoonnummer van een contactpersoon die gedurende het gehele buurtfeest beschikbaar is.
 • Aantal deelnemers.
 • Aantal bezoekers.
 • In sommige gevallen is een tijdelijke gebruiksvergunning vereist. Meer hierover kunt u nalezen op de pagina Brandveiligheid, melding of vergunning. 
 • De voorzieningen die u treft voor onder andere sanitair, afval, verkeer, EHBO en vluchtroutes voor het publiek.
 • De overige maatregelen die u neemt om een regelmatig verloop te bevorderen.

Buurtfeest gemeld

Heeft u binnen 14 dagen na indienen van de melding geen tegenbericht ontvangen van de burgemeester? Dan kun uw buurtfeest doorgaan zoals gemeld. De burgemeester kan in haar bericht het buurtfeest verbieden. Ook kan zij aan het buurtfeest andere voorschriften of beperkingen verbinden.

Kunt u online geen melding indienen?

Neem dan contact met ons op (0299) 398 398. Wij helpen u graag verder.

Kosten

Een melding van een buurtfeest is gratis.