Cultureel erfgoed

Onze gemeente is rijk aan cultureel erfgoed. U vindt hier veel rijksmonumenten, provinciale monumenten en gemeentelijke monumenten. De oude kern van Edam is een rijksbeschermd stadsgezicht en de oude kom van Volendam is een gemeentelijk beschermd cultuurhistorisch attentiegebied (met vijf deelgebieden). Ook zijn er nog vele interessante archeologische locaties. Vul onderstaand aanvraagformulier als u voor subsidie in aanmerking wilt komen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt in sommige gevallen subsidie krijgen voor het verbouwen of herstellen van een monument. 

Het aanvraagformulier voor gemeentelijke monumenten kunt u opvragen op info@edam-volendam.nl

Soorten monumenten

Rijksmonumenten

Rijksmonumenten zijn door het rijk aangewezen. Ze worden beschermd op grond van de Erfgoedwet en het overgangsrecht van de Monumentenwet. In onze gemeente staan maar liefst 221 rijksmonumenten.

Waarschijnlijk treedt in 2022 de Omgevingswet in werking. Het nog geldende deel van de Monumentenwet gaat daarin op. De Erfgoedwet blijft ook van kracht. 

Alle nationale wet- en regelgeving kunt u vinden op www.overheid.nl. U kunt daarnaast alle informatie over rijksmonumenten vinden op cultureelerfgoed.nl.

Provinciale monumenten

Provinciale monumenten zijn door de provincie aangewezen en worden beschermd op grond van de Erfgoedverordening Noord-Holland 2017. U vindt in onze gemeente 25 provinciale monumenten.

Alle nationale wet- en regelgeving kunt u vinden op overheid.nl. Op de website van de provincie Noord-Holland vindt u ook veel informatie.

Gemeentelijke monumenten

In onze gemeente vindt u ook veel gemeentelijke monumenten. Gemeentelijke monumenten zijn door de gemeente aangewezen en worden beschermd door middel van de Erfgoedverordening gemeente Edam-Volendam en een dubbelbestemming in het bestemmingsplan, met bijbehorende regels. Het gaat om de volgende bestemmingsplannen: 

  • Oorgat e.o.
  • Oude Kom Volendam 2012
  • Europaplein/ Zeestraat e.o.
  • Kleiperk
  • Beschermd Stadsgezicht Edam.

De bestemmingsplannen vindt u op ruimtelijkeplannen.nl

In 2020 is het monumentenbeleid geëvalueerd

Alle nationale wet- en regelgeving kunt u vinden op overheid.nl.

De erfgoedverordening 2020 vindt u hier. 

Vergunningen

Voor werkzaamheden waarbij het monument gewijzigd wordt, hebt u een omgevingsvergunning nodig. Een vergunningscheck en een aanvraag kunt u doen via omgevingsloket.nl

Voert u onderhoud uit en wijzigt er niets aan het monument? Dan heeft u geen omgevingsvergunning nodig. U moet de werkzaamheden wel even melden bij ons. 

Komt u er niet uit of hebt u nog vragen? Mail of bel dan naar de sectie Bouwen en Milieu. Dat kan via omgevingsvergunning@edam-volendam.nl of via (0299) 398 398.

Meer informatie

Verduurzamingsmaatregelen bij monumenten

Hier vindt u het Schema regelgeving monumenten Edam-Volendam. Dit is bedoeld om u inzicht te geven in de (on)mogelijkheden van verschillende verduurzamingsmaatregelen.

Monumenten Community

Bent of wordt u eigenaar van een monument? Dan kunt u voor uitdagende en specifieke kwesties komen te staan. Soms hebt u vragen waar niet zomaar een antwoord op te vinden is. Op de Monumenten Community zijn eigenaren, professionals en liefhebbers actief met jarenlange ervaring en specialistische kennis. Hier kunt u elkaar vinden en van elkaar leren; want samen weet je meer! Doe mee op het online platform en/of tijdens bijeenkomsten. Kijk op de website en word lid: community.monumenten.nl

Monumentenschildjes

Eigenaren van monumenten kunnen eenmalig bij de gemeente kosteloos een monumentenschildje ophalen. U moet hiervoor wel even afraken maken. Dit kan via info@edam-volendam.nl of (0299) 398 398.

Archeologie

In 2015 is de beleidsnota archeologie met archeologische beleidskaart vastgesteld. Het beleid is inmiddels vertaald naar de bestemmingsplannen.

In de gemeente Edam-Volendam zijn veel archeologische onderzoeken gedaan. U vindt veel onderzoeken op de website van EASY. De beleidsnota en de onderzoeken die zijn uitgevoerd in opdracht van de gemeente zelf kunt u bij ons opvragen.

Interessante websites

cultureelerfgoed.nl

monumenten.nl

restauratiefonds.nl

community.monumenten.nl 

waterlandsarchief.nl

oneindignoordholland.nl

www.oudedam.nl

Vragen

Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie? Mail of bel ons dan via info@edam-volendam.nl of (0299) 398 398.