Provinciale monumentenlijst

 Nr.

Adres

Plaats

Complex-omschrijving

Onderdeel van

1              

Oudendijk/Westerdijk

BEETS

Dijk

Westfriese Omringdijk

2

De Klamdijk

BEETS

Dijk

Noorder IJ- en Zeedijken

3

De Schardam

BEETS

Dijk

Noorder IJ- en Zeedijken

4

Lingerzijde/

Wijngaardsgracht

EDAM

Pompsluis: schutsluis - ophaalbrug

Stelling van Amsterdam

5

Oorgat

EDAM

Zeesluis, Wachthuisje

 

6

Oorgat 10

EDAM Fort

 

Stelling van Amsterdam

7

Zuidpolderzeedijk onder Edam

EDAM

Dijk

Noorder IJ- en Zeedijken

8

Noordeinde van Volendam

EDAM

Dijk

Noorder IJ- en Zeedijken

9

Zuideinde van Volendam

EDAM

Dijk

Noorder IJ- en Zeedijken

10

Kathammerzeedijk

EDAM

Dijk

Noorder IJ- en Zeedijken

11

Burg. Versteegsingel 3-5

EDAM

Gemaal – kolenloods – molen voorwaterloop

 

12

Zeevangsdijkje

KWADIJK

Gemaal

 

13

Zeevangsdijkje 4

KWADIJK

Woonhuis

Stelling van Amsterdam

14

(Achter) Fortweg 2

KWADIJK

Onderdelen v.h. fort bij grenspaal 09

Stelling van Amsterdam

15

De Oosterkoog

OOSTHUIZEN

Dijk

Noorder IJ- en Zeedijken

16

De Koogbraak

OOSTHUIZEN

Braak

Noorder IJ- en Zeedijken

17

Buitendijks land bij Schardam

SCHARMDAM/

BEETS

Buitendijks land

Noorder IJ- en Zeedijken

18

Buitendijks land bij Warder

WARDER

Dijk

Noorder IJ- en Zeedijken

19

Hogendijkerbraak

WARDER

Braak

Noorder IJ- en Zeedijken

20

De Moordenaarsbraak

WARDER

Braak

Noorder IJ- en Zeedijken

21

Grote Braak ten Noorden van Edam

WARDER

Braak

Noorder IJ- en Zeedijken

22

Kleine Braak ten Noorden van Edam

WARDER

Braak

Noorder IJ- en Zeedijken

23

Buitendijks land ten Noorden van Edam

ZEEVANG/ EDAM-VOLENDAM

Buitendijks land

Noorder IJ- en Zeedijken