Rijksmonumentenlijst

Nr. Straat Huis-nr. Plaats

Nummer

Monument
1 Beets  15 Beets 40324 Stolphoeve
2 Beets  51 Beets  40325 Hervormde Kerk
3 Beets  bij 51 Beets  40326 Toren van de Hervormde Kerk
4 Beets  86 Beets  40327 Forse stolphoeve
5 Achterhaven 101 Edam 14282 Woning
6 Achterhaven 105 Edam 14283 Woning (houten huis)
7

Baanstraat/

Hoogstraat

  Edam 511028 Baanbrug
8 Baanstraat 1 Edam 14284 Woning
9 Baanstraat 2 Edam 14290 Woning
10 Baanstraat 3 Edam 14285 Woning
11 Baanstraat 9 Edam 14286 Woning
12 Baanstraat 11 Edam 14287 Woning
13 Baanstraat 13 Edam 14288 Woning
14 Baanstraat 15 Edam 14289 Pand
15 Breestraat 8 Edam 14291 Woning
16 JC Brouwersgracht 8 Edam 14293 Woning
17 JC Brouwersgracht 30 t/m 43 Edam 14292 Proveniershuis
18 Bult  2 Edam 14332 Woning
19 Bult  10 Edam 14333 Pand
20 Bult  12 Edam 14317 Woning
21 Bult  25 Edam 14315 Woning
22 Bult  27 Edam 14316 Woning
23 Damplein   Edam 14401 Damsluis
24 Damplein 1 Edam 14294 Raadhuis
25 Damplein 5 Edam 511030 Postkantoor met woningen
26 Damplein bij 5 Edam 14296 Luifel Lancester
27 Damplein 6 Edam 14297 Woning
28 Damplein 8 Edam 14298 Museum Edam
29 Doelland 3 en 5 Edam 14299 Woning met gekop.gevels
30 Doelland 6 Edam 14302 Woning
31 Doelland 9 Edam 14300 Woning
32 Doelland 10 Edam 14303 Woning
33 Doelland t/o 10 Edam 14379 Kwakelbrug
34 Doelland 11 Edam 14301 Woning
35 Eilandsgracht 7 Edam 14304 Woning
36 Eilandsgracht 8 Edam 14305 Woning
37 Eilandsgracht 9 Edam 14306 Woning
38 Gevangenpoortsteeg 2 Edam 14310 Woning
39 Gevangenpoortsteeg 4 Edam 14311 Woning
40 Gevangenpoortsteeg 6 Edam 14312 Houten gebouw
41 Gevangenpoortsteeg 7 / 9 Edam 14307 Stelphoeve
42 Gevangenpoortsteeg 11 / 13 Edam 14308 Woning
43 Gevangenpoortsteeg 15 / 17 Edam 14309 Woning met gekop.gevels
44 Gevangenpoortsteeg 20 Edam 14313 Woning
45 Gevangenpoortsteeg 24 Edam 14314 Woning
46 Graaf Willemstraat 4 Edam 14445 Woning
47 Graaf Willemstraat 6 Edam 14446 Pand
48 Grote Kerkstraat 23 Edam 14318 Weeshuis
49 Grote Kerkstraat 28 Edam 14321 Woning
50 Grote Kerkstraat 30 Edam 14322 Woning
51 Grote Kerkstraat 32 Edam 14323 Woning
52 Grote Kerkstraat 38 Edam 14324 Woning
53 Grote Kerkstraat 55/57 Edam 14319 Woning
54 Grote Kerkstraat 59 Edam 14320 St.Nicolaaskerk
55 Grote Molensteeg 6 Edam 14325 Woning
56 Hoogstraat 1 Edam 14326 Woning
57 Hoogstraat 3 Edam 14327 Woning
58 Hoogstraat 10 Edam 14328 Woning
59 Hoogstraat 14 Edam 14295 Voormalig wachthuis
60 Hoogstraat 14 Edam 14329 Woning
61 Keizersgracht 4 Edam 14331 Woning
62 Kleine Kerkstraat 2 Edam 14337 Woning
63 Kleine Kerkstraat 6 Edam 14338 Woning
64 Kleine Kerkstraat 5 en 7 Edam 14334 Woning
65 Kleine Kerkstraat 8 Edam 14339 Woning
66 Kleine Kerkstraat 9 Edam 14335 Woning
67 Kleine Kerkstraat 10 Edam 14340 Woning
68 Kleine Kerkstraat 12 Edam 14341 Woning
69 Kleine Kerkstraat 13/15 Edam 14336 Woning
70 Kleine Kerkstraat 18 Edam 14342 Woning
71 Klein Westerbuiten 14 Edam 14343 Lantaarnpaal
72 Klein Westerbuiten 22 Edam 14344 Woning
73 Lingerzijde 1 Edam 14345 Speeltoren
74 Lingerzijde 9 Edam 14346 Woning
75 Lingerzijde 11 Edam 14347 Woning
76 Lingerzijde 16/18 Edam 14354 Woning
77 Lingerzijde 21 Edam 14348 Woning
78 Lingerzijde 23 Edam 14349 Woning
79 Lingerzijde 26 Edam 14355 Woning
80 Lingerzijde 29 Edam 14350 Woning
81 Lingerzijde 33 Edam 14351 Heren huis
82 Lingerzijde 36 Edam 14356 Voormalig koetshuis
83 Lingerzijde 39 Edam 14352 Heren huis
84 Lingerzijde 60 Edam 14357 Woning
85 Lingerzijde 63 Edam 14353 Woning
86 Nieuwehaven t/o 1 Edam 14358 Oosterbaansbrug / Oosterbaanbrug
87 Nieuwehaven 19 Edam 511031 Kaaspakhuis
88 Nieuwehaven 22 Edam 14362 Woning
89 Nieuwehaven 24 Edam 14363 Heren huis
90 Nieuwehaven 29 Edam 14359 Woning
91 Nieuwehaven 34 Edam 511032 Herenhuis
92 Nieuwehaven 39 Edam 14360 Woning
93 Nieuwehaven 57 Edam 14361 Pakhuis
94 Nieuwehaven 62 Edam 14364 Heren huis
95 Nieuwehaven 66 Edam 511035 Kaaspakhuis "de toekomst"
96 J Nieuwenhuizenplein t/o 9 Edam 14365 Windroos
97 J Nieuwenhuizenplein 2 Edam 14370 Woning
98 J Nieuwenhuizenplein 5 Edam 14366 Kaaswaag
99 J Nieuwenhuizenplein 6 Edam 14371 Zaalkerkje Doopsgezinde Vermaning
100 J Nieuwenhuizenplein 7 Edam 14367 Woning
101 J Nieuwenhuizenplein 9 Edam 14368 Woning Huis met de struis
102 J Nieuwenhuizenplein 11 Edam 14369 Woning
103 J Nieuwenhuizenplein 12 Edam 511025 Complex (bestaat uit monumenten 511026 + 511027)
104 J Nieuwenhuizenplein 12 Edam 511026 Voormalige portierswoning
105 J Nieuwenhuizenplein bij 12 Edam 511027 Erfscheiding
106 Nieuwvaartje 8 Edam 14373 Woning
107 Nieuwvaartje 12 Edam 14374 Boerderij
108 Nieuwvaartje 13 Edam 14372 Woning
109 Oorgat 1 Edam 14375 Stenen paal
110 Oorgat 1 Edam 14376 Woning
111 Oorgat 84 Edam 14377 Woning
112 Oosterweg 20 E Edam 511034 Stolpboerderij
113 Oosterweg 24 E Edam 511038 Stolpboerderij De Eendracht
114 Prinsenstraat 14 Edam 14378 Woning
115 Schepenmakersdijk 1 Edam 14380 Heren huis
116 Schepenmakersdijk 2 Edam 14383 Pakhuisjes
117 Schepenmakersdijk 10 Edam 14384 Woning
118 Schepenmakersdijk 11 Edam 14382 Woning
119 Schepenmakersdijk 16 Edam 14385 Uitwaterende Sluizen
120

Singelweg/

Scheepmakersdijk

  Edam 511036 Ophaalbrug Trambrug
121 Spui 3 Edam 14386 Woning
122 Spui 5 Edam 14387 Woning
123 Spui 6 Edam 14388 Woning
124 Spui 8 Edam 14389 Woning
125 Spui 9 Edam 14390 Woning
126 Spuistraat/de Bult   Edam 511029 Constabelbrug
127 Spuistraat 2 Edam 14399 Woning
128 Spuistraat 3 Edam 14391 Woning
129 Spuistraat 5 Edam 14392 Woning
130 Spuistraat 7 Edam 14393 Woning
131 Spuistraat 9 Edam 14394 Woning
132 Spuistraat 17 Edam 14395 Woning
133 Spuistraat 19 Edam 14396 Woning
134 Spuistraat 29 Edam 14397 Woning
135 Spuistraat 31 Edam 14398 Woning
136 Burg. Versteeghsingel 2 Edam 14400 Watermolen Zuidpolder De Slikpot
137 Voorhaven bij 2 Edam 14402 Pietersbrug
138 Voorhaven 7 Edam 14405 Woning
139 Voorhaven 18 Edam 14423 Pand
140 Voorhaven 27 Edam 14406 Woning
141 Voorhaven 34 Edam 14424 Woning
142 Voorhaven 37 Edam 14407 Pakhuis
143 Voorhaven 39 Edam 14408 Pakhuis
144 Voorhaven 43 Edam 14409 Woning
145 Voorhaven 47 Edam 14410 Woning
146 Voorhaven 61 Edam 14411 Woning
147 Voorhaven 63 Edam 14412 Woning
148 Voorhaven 74 Edam 14425 Woning
149 Voorhaven 76 Edam 14426 Woning
150 Voorhaven 80 Edam 14427 Heren huis
151 Voorhaven 81 Edam 14413 Woning
152 Voorhaven t/o 82 Edam 14403 Arisbrug
153 Voorhaven 84 Edam 14428 Woning
154 Voorhaven 86 Edam 14429 Woning
155 Voorhaven 89 Edam 14414 Woning
156 Voorhaven 91 Edam 14415 Woning
157 Voorhaven t/o 99 Edam 14404 Jansbrug
158 Voorhaven 107 Edam 14416 Woning
159 Voorhaven 108 Edam 14430 Woning
160 Voorhaven 117 Edam 14417 Woning
161 Voorhaven 120 Edam 14431 Woning
162 Voorhaven 124 Edam 14432 Zaalkerkje
163 Voorhaven 127 Edam 14418 Pakhuis
164 Voorhaven 129 Edam 14419 Pakhuis
165 Voorhaven 131 Edam 14420 Pakhuis
166 Voorhaven 135 Edam 14421 (Lutherse kerk) de Swaen
167 Voorhaven 137 Edam 14422 Woning
168 Voorhaven 138 Edam 14433 Woning
169 Voorhaven 144 Edam 14434 Woning
170 Voorhaven 146 Edam 14435 Woning
171 Voorhaven 148 Edam 14436 Woning
172 Voorhaven 150 Edam 14437 Heren huis
173 Voorhaven 152 Edam 14438 Woning
174 Voorhaven 154 Edam 14439 Woning
175 Voorhaven 156 Edam 14440 Woning
176 Voorhaven 162 Edam 14441 Woning
177 Voorhaven 172 Edam 14442 Woning
178 Voorhaven 176 Edam 14443 Hoekpand
179 Wester/Noordervesting   Edam 351200 Stadswallen
180 Wijngaardsgracht 2 Edam 14448 Woning
181 Kwadijk  39 Kwadijk  508231 Watertoren
182 Kwadijk  87 Kwadijk  40328 Kerk
183 Middelie  76 Middelie  508232 Kerkelijke dienstwoning
184 Middelie  79 Middelie  508233 Doopsgezinde Vermaning
185 Etersheimer Braakweg 5 Oosthuizen 509340 Industrie- en poldermolen
186 Raadhuisstraat 29 Oosthuizen 40330 Woning
187 Raadhuisstraat 42 Oosthuizen 40333 Woning
188 Raadhuisstraat 55 Oosthuizen 40331 Woning
189 Raadhuisstraat 61 Oosthuizen 40332 Kerk en kerkonderdeel
190 Westeinde 3 Oosthuizen 40334 Boerderij
191 Westeinde 7 Oosthuizen 40335 Opslag
192 IJsselmeerdijk  4 Oosthuizen 40336 Grensafbakening 13
193 Schardam 21 Schardam 40337 Woning
194 Schardam bij 21 Schardam 40340 Grensafbakening
195 Schardam bij 21 Schardam 40341 Complex van twee sluizen
196 Schardam 27 Schardam 40338 Kerk en kerkonderdeel
197 Schardam bij 27 Schardam   Kerk en kerkonderdeel
198 Schardam bij 32 Schardam   Waterkering en –doorlaat
199 Burg. Kolfschotenstraat  1 Volendam 14449 Hervormde kerkje
200 Haven 41/43 Volendam 511037 Visafslag
201 Haven bij 64 Volendam 14447 Klokkenpaal
202 Warder 122 Warder 40342 Kerk en kerkonderdeel