Verhuizen naar de gemeente

Algemeen

Verhuist u vanuit een andere gemeente naar Edam-Volendam? Dan moet u zich binnen vijf dagen na vestiging inschrijven in de Basisregistratie Personen. U kunt dit online regelen via onderstaande knop 'aangifte doen'. Woont u bij iemand in? Dan vult de hoofdbewoner het Toestemmingsformulier inwoning hieronder in of u voegt een huur- of koopcontract bij.

Aangifte doen

U geeft de aangifte door binnen vier weken voor tot vijf dagen na de werkelijke verhuizing.  Dit kan digitaal  met het bovenstaande formulier of persoonlijk bij de balie aan het Stadskantoor. Maak hiervoor eerst een afspraak

Samenwonenden doen beiden adresaangifte.

Na uw adresaangifte vragen wij uw persoonsgegevens op in uw vorige woongemeente. Hierdoor wordt u daar uitgeschreven en ingeschreven in Edam-Volendam. Diverse (overheids)instanties krijgen van uw adreswijziging automatisch bericht.

Na inschrijving ontvangt u hiervan een bevestiging.

Wat hebt u nodig voor de aangifte?

Digitaal aangifte doen:

Persoonlijk langskomen:

  • Geldig legitimatiebewijs van de aangever(s).

  • Gegevens van betrokkenen die meeverhuizen.

  • Indien van toepassing een verklaring van toestemming van inwoning/briefadres + kopie legitimatiebewijs.

  • Naam en adres van eventuele gemachtigde + kopie legitimatiebewijs.

  • Kopie van een getekend huur- of koopcontract.

Als u een nieuwe woning betrekt in onze gemeente regel dan hier gelijk een nieuwe cai-aansluiting en/of afsluiting. Regel hier uw Cai-zaken

Woont u in een blauwe zone? Vraag dan hier een parkeerontheffing aan.

Handige links:

Wanneer wordt het afval opgehaald?

Wilt u een house-warming party geven? Dat kan via een melding buurtfeest.

De lantaarnpalen doen het niet/er liggen stoeptegels los of de put stroomt over. Geef uw melding door van de woon- en leefomgeving.