Verhuizen binnen de gemeente

Algemeen

Als u verhuist binnen de gemeente is het verplicht hiervan aangifte te doen bij ons. Dit doet u binnen de periode van vier weken voor tot vijf dagen na de verhuizing. In de aangifte vermeldt u zowel het oude als het nieuwe adres. Wij verwerken de wijziging en sturen u vervolgens een bevestiging.

Aangifte doen

Wilt u de verhuizing persoonlijk bij de balie van het Stadskantoor aangeven? Dan kunt u daarvoor een afspraak maken .

Als u met uw gezin verhuist kan de aangifte worden gedaan door een volwassene bewoner, ouder of verzorger. In geval van samenwoning ondertekenen beide partners.

We verwerken de aangifte van verhuizing op het moment dat de aangifte compleet is. Het kan zijn dat u nog een kopie van een legitimatiebewijs of een ander document bij de aangifte moet voegen. Pas als alle documenten aanwezig zijn wordt de verhuizing doorgevoerd in de BRP.

Als de verhuizing is verwerkt ontvangt u hiervan op het nieuwe adres een bevestiging.

De aangifte dient u in binnen vier weken voor tot vijf dagen na de werkelijke verhuizing. Dit kan digitaal via bovenstaande formulier of persoonlijk aan de balie. Maak hiervoor een afspraak.

Wat hebt u nodig voor de aangifte?

Digitaal aangifte doen

Persoonlijk langskomen

  • Geldig legitimatiebewijs van de aangever(s).

  • Gegevens van betrokkenen die meeverhuizen.

  • Indien van toepassing een verklaring van toestemming van inwoning/briefadres + kopie legitimatiebewijs.

  • Naam en adres van eventuele gemachtigde + kopie legitimatiebewijs.

  • Kopie van een getekend huur- of koopcontract.

Als u een nieuwe woning betrekt in onze gemeente regel dan hier gelijk een nieuwe cai-aansluiting en/of afsluiting. Regel hier uw Cai-zaken.

Woont u in een blauwe zone? Vraag dan hier een parkeerontheffing aan.

Handige links:

Wanneer wordt het afval opgehaald?

Wilt u een house-warming party geven? Dat kan via een melding buurtfeest.

De lantaarnpalen doen het niet, er liggen stoeptegels los of de put stroomt over. Geef uw melding door van de woon- en leefomgeving.