CAI

De Gemeentelijke Centrale Antenne Inrichting zorgt ervoor dat inwoners en ondernemers van de kommen Edam en Volendam via de kabel een groot aantal televisie- en radiosignalen kunnen ontvangen. Als u een internet verbinding wilt via Ziggo moet u ook een CAI abonnement afsluiten. Zonder CAI aansluiting kunt u geen gebruik maken van de diensten van Ziggo. Alle overige kommen kunnen rechtstreeks contact opnemen met Ziggo. U kunt hier een CAI aansluiting aanvragen of opzeggen.

Aanvragen en opzeggen

Verhuizen

Als u gaat verhuizen kunt u de CAI via bovenstaande knop aanvragen of laten afsluiten. Hier hebt u DigiD of eHerkenning voor nodig.

U kunt ook een formulier invullen bij de receptie van het Stadskantoor aan de W. van der Knoopdreef 1 te Volendam. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. De receptioniste is op werkdagen aanwezig van 08.30 tot 16.30 uur.

Aansluiten

De aansluiting op een woning duurt gemiddeld drie á vier werkdagen. In de vakantieperiodes duurt dit iets langer maar in ieder geval binnen ± een á twee weken.

Voor verplaatsen of  nieuwe aanleg van een aansluiting maken we eerst een offerte. Na akkoord plannen we de werkzaamheden met de aannemer in.

Informatie over de diverse digitale tv, internet en telefonie pakketten kunt u vinden op ziggo.nl of telefonisch (0900) 1884.

Voor het melden van storingen van digitale tv, internet en telefonie kunt u bellen naar: (0900) 1884 (Klantenservice Ziggo).

Kosten en korting

Inwonerskorting

Het is mogelijk een alles in 1 pakket bij Ziggo af te nemen (televisie/telefonie en internet). Op de pakketprijzen van Ziggo krijgt u als inwoner van de kommen Edam en Volendam momenteel € 16,20 korting per maand van Ziggo. Dit is omdat u de CAI bijdrage aan ons betaald. De korting is bij Ziggo al verwerkt in de pakketprijs die op uw factuur staat.

Kosten 2021

 • Bij eerste aansluiting van een pand betaalt u eerste aansluitkosten van € 438,03.
 • Aansluitend brengen we jaarlijkse abonnementskosten in rekening. In 2021  is dit € 105,14. Voor dit bedrag ontvangt u basis digitale kabel TV Ziggo.
 • Heraansluiting € 49,97.
 • Aansluiting na verbouwing of herbouw: de werkelijke kosten brengen we bij u in rekening.

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

U betaalt jaarlijks een onderhoudsbijdrage aan de gemeente Edam-Volendam. Voor dit bedrag ontvangt u basis digitale tv.

Als u extra digitale TV zenders wilt ontvangen dan kunt u bij Ziggo een pakket afnemen. Vervolgens krijgt u van Ziggo een korting van € 16,20 korting per maand.

Neem contact met ons op via (0299) 398 398. De CAI medewerk(st)er laat dan de woning registeren bij Ziggo. Na ± drie weken staat de woning vervolgens geregistreerd in het systeem van Ziggo.

Het is mogelijk de CAI-rekening per automatische incasso te voldoen. U kunt dit doen door een machtigingsformulier automatische incasso in te vullen en aan ons toe te zenden. U machtigt de Gemeente Edam-Volendam dan om van uw rekening het bedrag van de rekening CAI Bijdragen in vier gelijke maandtermijnen af te schrijven.

De machtiging is onbeperkt geldig voor alle nog op te leggen rekeningen CAI. U hoeft dus niet voor elke nieuwe rekening een nieuwe machtiging af te geven.

Betalingsmogelijkheden

 • U kunt ervoor kiezen de rekening te betalen met internetbankieren. Vermeld daarbij altijd het verschuldigde bedrag en het betalingskenmerk dat op de acceptgiro staat die u van ons hebt  ontvangen.
 • Door overschrijving van uw rekening met gebruik van meegezonden acceptgiro. Vergeet daarbij niet het bedrag en eventueel uw rekeningnummer te vermelden (als dat niet vermeld is).
 • Contact of pin bij de receptie van de gemeente. 

Betaalt u niet tijdig? Dan treffen we invorderingsmaatregelen. Hieraan zijn extra kosten verbonden.

Digitale t.v.

Om digitaal tv te gaan kijken is een decoder en smartcard nodig van Ziggo. Deze is te koop / te huur bij Ziggo. Kijk voor meer informatie op ziggo.nl.

U kunt via de gemeente ook een basispakket digitale tv ontvangen. De instellingen voor digitale tv zonder gebruik van smartcard of decoder zijn:

 • Netwerk-ID: 4444 provider Ziggo
 • Frequentie: 474.000 Mhz
 • Modulatie: 64 Qam
 • Symboolf: 6875 Ms/s

Dit is alleen mogelijk bij tv's met een ingebouwde dvb-tuner.

Wilt u een exemplaar van de Algemene voorwaarden voor levering CAI signaal?

Dan kunt u deze via e-mail opvragen: info@edam-volendam.nl