Toeristenbelasting

U bent toeristenbelasting verschuldigd voor iedereen die tegen betaling bij u overnacht. En die niet ingeschreven staat in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) van onze gemeente. De belasting geldt dus voor alle betalende gasten die blijven slapen. Dat kunnen bijvoorbeeld ook mensen zijn die vanwege hun werk voor langere tijd in onze gemeente verblijven. U mag de toeristenbelasting doorberekenen aan uw gasten en draagt het weer af aan ons.

Aanmeldingsplicht
Bent u van plan om slaapgelegenheid aan te bieden? Geef dit dan van tevoren aan ons door. Dat kan via het onderstaande formulier.

Geen DigiD of eHerkenning?

Beschikt u niet over een DigiD of E-herkenning? Neem dan contact met ons op.

Let op: in sommige gevallen heeft u een vergunning nodig voor het aanbieden van nachtverblijf. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via (0299) 398 398 of per e-mail via omgevingsvergunning@edam-volendam.nl.

Registratieplicht


U bent verplicht om een nachtverblijfregister bij te houden. Hierin houdt u bij wie er bij u overnacht en in welke periode. Het nachtverblijfregister kunt u via mail of telefonisch bij ons opvragen: info@edam-volendam.nl of (0299) 398 398.

U mag ook een eigen nachtverblijfregister gebruiken. Deze moet dan wel dezelfde informatie bevatten als ons model.

Wanneer doe ik aangifte toeristenbelasting?

Wij heffen de belasting achteraf bij u. Jaarlijks ontvangt u in januari een aangiftebiljet. Hierop moet u aangeven hoeveel overnachtingen er in het voorgaande jaar hebben plaatsgevonden. U bent verplicht om aangifte te doen, ook als er geen overnachtingen zijn geweest.

Tarieven

De tarieven per persoon per overnachting bedragen in 2021:
                                              
a.    Op een kampeerterrein € 1,31
b.    In accommodaties anders dan een kampeerterrein € 2,33

Jaarlijkse controle

Elk jaar controleren wij steekproefsgewijs een aantal aangiften en registraties voor de toeristenbelasting. De controleur neemt in dat geval contact met u op om een afspraak te maken.

Bezwaar maken?

Op het aanslagbiljet staat aangegeven binnen welke termijn u moet te betalen. Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u hiertegen binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken. Een bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend. U kunt ook gebruik maken van het DigiD formulier of een afdrukformulier:

Bezwaarschrift belastingen-WOZ indienen met uw DigiD

Bezwaarschrift belastingen-WOZ indienen via een afdrukformulier

Wilt u uw bezwaarschrift liever per post versturen? Stuur deze dan naar:

Gemeente Edam-Volendam
De ambtenaar Heffing en Invordering
Postbus 180
1130 AD  VOLENDAM

U heeft zes weken de tijd om uw bezwaarschrift in te dienen. De termijn van zes weken gaat in op de dag van het aanslagbiljet. De datum van deze aanslag is namelijk de dag waarop deze is verzonden. Bezwaar maken via e-mail is niet mogelijk.

Inhoud van uw bezwaarschrift
  • Uw naam en adres.
  • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft.
  • De omschrijving van de aanslag waartegen u bezwaar maakt.
  • De reden(en) van uw bezwaar.
  • Uw DigiD geldt als handtekening. 

Het is belangrijk dat u in uw bezwaarschrift duidelijk uitlegt waarom u bezwaar maakt. Stuur ook een kopie van het aanslagbiljet mee. Of vermeld in uw bezwaarschrift het aanslagnummer.