Rioolheffing

Algemeen

Woont u in Edam-Volendam of hebt u hier een bedrijf? Dan is uw woning of bedrijfsruimte meestal aangesloten op het riool van de gemeente. U betaalt dan rioolheffing.

Wat moet ik doen?

Als u eigenaar/gebruiker bent van een perceel dat is aangesloten op de gemeentelijke riolering hoeft u niets te doen. U ontvangt jaarlijks automatisch een aanslag van ons.

Wanneer betaalt u rioolheffing?

De rioolheffing eigenaren wordt geheven voor een perceel, of een zelfstandig gedeelte daarvan, dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering. Als u op 1 januari aangesloten bent betaalt u rioolheffing.

Als het perceel na 1 januari wordt verkocht bent u de aanslag toch in zijn geheel verschuldigd. Wel is het gebruikelijk dat de notaris de rioolheffing eigenaren verrekent met de nieuwe eigenaar bij de verkoop van het perceel.

De Rioolheffing gebruiker wordt geheven van de gebruiker van een perceel dat is aangesloten op gemeentelijke riolering, voor zover er meer dan 300 m3 water vanuit het perceel wordt afgevoerd.

Wat valt onder de gemeentelijke riolering?

De gemeentelijke riolering is een voorziening voor inzameling, verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of grondwater. Het hebben van een aansluiting betekent dat er vanaf het perceel water voor verdere verwerking wordt aangeboden. En dat de gemeente er ook wat mee doet. Een aansluiting in de vorm van bijvoorbeeld een rioolbuis is geen voorwaarde.

Hoogte van de aanslag

Het tarief voor het eigenarendeel bedraagt in 2023 € 215,65

Het tarief voor het gebruikersdeel bedraagt in 2023 voor elke volle eenheid van 25 m³ water bedraagt:

  • € 0,00 per eenheid van 0 tot en met 300 m³;
  • € 7,07 per eenheid boven de 300 m³.

De hoogte van de aanslag stellen wij vast aan de hand van tarieven uit de verordening Rioolheffing.

Bezwaar maken?

 Bent u het niet eens met de aanslag?  Lees dan hier hoe u bezwaar kunt maken.