Rioolheffing

Woont u in Edam-Volendam of hebt u hier een bedrijf? Dan is uw woning of bedrijfsruimte meestal aangesloten op het riool van de gemeente. U betaalt dan rioolheffing.

Wat moet ik doen?

Als u eigenaar/gebruiker bent van een perceel dat is aangesloten op de gemeentelijke riolering hoeft u niets te doen. U ontvangt jaarlijks automatisch een aanslag van ons.

Wanneer betaalt u rioolheffing?

De rioolheffing eigenaren wordt geheven voor een perceel, of een zelfstandig gedeelte daarvan, dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering. Als u op 1 januari aangesloten bent betaalt u rioolheffing.

Als het perceel na 1 januari wordt verkocht bent u de aanslag toch in zijn geheel verschuldigd. Wel is het gebruikelijk dat de notaris de rioolheffing eigenaren verrekent met de nieuwe eigenaar bij de verkoop van het perceel.

De Rioolheffing gebruiker wordt geheven van de gebruiker van een perceel dat is aangesloten op gemeentelijke riolering, voor zover er meer dan 300 m3 water vanuit het perceel wordt afgevoerd.

Wat valt onder de gemeentelijke riolering?

De gemeentelijke riolering is een voorziening voor inzameling, verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of grondwater. Het hebben van een aansluiting betekent dat er vanaf het perceel water voor verdere verwerking wordt aangeboden. En dat de gemeente er ook wat mee doet. Een aansluiting in de vorm van bijvoorbeeld een rioolbuis is geen voorwaarde.

Hoogte van de aanslag

Het tarief voor het eigenarendeel bedraagt in 2021 € 202,30

Het tarief voor het gebruikersdeel bedraagt in 2021 voor elke volle eenheid van 25 m³ water bedraagt:

  • € 0,00 per eenheid van 0 tot en met 300 m³;
  • € 6,65 per eenheid boven de 300 m³.

Bezwaar maken?

Op het aanslagbiljet staat aangegeven binnen welke termijn u moet betalen. Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u hiertegen binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken. Een bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend. U kunt ook gebruik maken van het DigiD formulier of een afdrukformulier:

Bezwaarschrift belastingen-WOZ indienen met uw DigiD

Bezwaarschrift belastingen-WOZ indienen via een afdrukformulier

Wilt u uw bezwaarschrift liever per post versturen? Stuur deze dan naar:

Gemeente Edam-Volendam
De ambtenaar Heffing en Invordering
Postbus 180
1130 AD  VOLENDAM

U heeft zes weken de tijd om uw bezwaarschrift in te dienen. De termijn van zes weken gaat in op de dag van het aanslagbiljet. De datum van deze aanslag is namelijk de dag waarop deze is verzonden. Bezwaar maken via e-mail is niet mogelijk.

Inhoud van uw bezwaarschrift
  • Uw naam en adres.
  • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft.
  • De omschrijving van de aanslag waartegen u bezwaar maakt.
  • De reden(en) van uw bezwaar.
  • Uw DigiD geldt als handtekening. 

Het is belangrijk dat u in uw bezwaarschrift duidelijk uitlegt waarom u bezwaar maakt. Stuur ook een kopie van het aanslagbiljet mee. Of vermeld in uw bezwaarschrift het aanslagnummer.