Precariobelasting

U betaalt precariobelasting als u voorwerpen plaatst in, op of boven gemeentegrond die bestemd is voor de openbare dienst. Voorbeelden hiervan zijn: terrasjes van horecaondernemingen, steigers, reclameborden en containers (voor de opvang van bouwpuin).

Wat moet ik doen?

U hoeft zelf geen aangifte te doen. Wij controleren in de openbare ruimte voor welke objecten precario in rekening gebracht moet worden. U ontvangt automatisch een aanslag voor de precariobelasting.
 

Wanneer betaalt u precariobelasting?

U betaalt bijvoorbeeld precariobelasting voor: 

  • Een reclamebord boven gemeentegrond.
  • Een verkoopkraam.
  • Het plaatsen van een bouwkeet en/of een steiger.
  • Paaltjes, fietsenrekken enzovoort.

Het voorwerp dat u plaatst, bevindt zich in, op of boven gemeentegrond. 

Tarieven

In de verordening precariobelasting 2021 vindt u meer informatie over precario en de tarieven over 2021.

Bezwaar maken

Op het aanslagbiljet staat aangegeven binnen welke termijn u moet betalen. Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u hiertegen binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken. Een bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend. U kunt ook gebruik maken van het DigiD formulier of een afdrukformulier:

Bezwaarschrift belastingen-WOZ indienen met uw DigiD

Bezwaarschrift belastingen-WOZ indienen via een afdrukformulier

Wilt u uw bezwaarschrift liever per post versturen? Stuur deze dan naar:

Gemeente Edam-Volendam
De ambtenaar Heffing en Invordering
Postbus 180
1130 AD  VOLENDAM

U heeft zes weken de tijd om uw bezwaarschrift in te dienen. De termijn van zes weken gaat in op de dag van het aanslagbiljet. De datum van deze aanslag is namelijk de dag waarop deze is verzonden. Bezwaar maken via e-mail is niet mogelijk.

Inhoud van uw bezwaarschrift
  • Uw naam en adres.
  • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft.
  • De omschrijving van de aanslag waartegen u bezwaar maakt.
  • De reden(en) van uw bezwaar.
  • Uw DigiD geldt als handtekening. 

Het is belangrijk dat u in uw bezwaarschrift duidelijk uitlegt waarom u bezwaar maakt. Stuur ook een kopie van het aanslagbiljet mee. Of vermeld in uw bezwaarschrift het aanslagnummer.