Precariobelasting

U betaalt precariobelasting als u voorwerpen plaatst in, op of boven gemeentegrond die bestemd is voor de openbare dienst. Voorbeelden hiervan zijn: terrasjes van horecaondernemingen, steigers, reclameborden en containers (voor de opvang van bouwpuin).

Wat moet ik doen?

U hoeft zelf geen aangifte te doen. Wij controleren in de openbare ruimte voor welke objecten precario in rekening gebracht moet worden. U ontvangt automatisch een aanslag voor de precariobelasting.
 

Wanneer betaalt u precariobelasting?

U betaalt bijvoorbeeld precariobelasting voor: 

  • Een reclamebord boven gemeentegrond.
  • Een verkoopkraam.
  • Het plaatsen van een bouwkeet en/of een steiger.
  • Paaltjes, fietsenrekken enzovoort.

Het voorwerp dat u plaatst, bevindt zich in, op of boven gemeentegrond. 

Tarieven

In de verordening precariobelasting vindt u meer informatie over precario en de tarieven.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag?  Lees dan hier hoe u bezwaar kunt maken.