Onroerendezaakbelasting (OZB), kopie aanslag

U kunt bij ons een (formeel) kopie van de aanslag van uw onroerend goed krijgen (eigen grond, woning of ander soortig pand). U kunt een dergelijk formeel kopie bijvoorbeeld nodig hebben voor een woningverkoop.

Download via MijnLoket

U logt in met uw DigiD in MijnLoket (zie link hierboven). Daarna kunt u de kopie downloaden. Ook kunt u via het telefoonnummer hierboven een kopie aanvragen bij de contactambtenaar van de gemeente.

Hoogte in %

  • Woning:  0,0830% van de WOZ
  • Niet-woning  0,1780% van de WOZ