Grafrechten

Grafrechten zijn verschuldigd voor het algemeen onderhoud van de begraafplaatsen. Dit staat omschreven in de beheersverordeningen.

Tarieven

Het tarief voor het algemeen onderhoud is opgenomen in de verordening grafrechten Edam-Volendam 

Betalingstermijn

De aanslag betaalt u in één termijn. De termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet. Automatische incasso bij de invordering van het grafrecht is niet mogelijk.

Bezwaar maken

Wilt u bezwaar maken? Kijk dan op de pagina bezwaar en beroep.