Geregistreerd partnerschap

Algemeen

Wat leuk dat u uw relatie met uw partner officieel wilt laten vastleggen in een geregistreerd partnerschap. Om dat te kunnen doen, meldt u dit uiterlijk twee weken van tevoren bij ons. U kunt hier online een afspraak maken voor uw huwelijks- of partnerschapsceremonie. U heeft hiervoor de DigiD inlogcode en kopieën van ID's van beide partners nodig.

Goed om te weten

Let op dat u hier ook kopieën van de ID's van de getuigen bijvoegt. Een kosteloze ceremonie of kort zakelijk huwelijk is alleen voor inwoners van Edam-Volendam.

U kunt ook een afspraak maken om langs te komen. Bel hiervoor naar (0299) 398 398. Een medewerker van Burgerzaken neemt vervolgens contact met u op.

Oriënteren

In de digitale aanvraag kunt u bekijken welke trouwambtenaren en  trouwlocaties er zijn. Dit kan voordat u inlogt met uw DigiD. Het is ook handig om gelijk de 'beschikbaarheid' te checken. U kunt maximaal twaalf maanden in de toekomst plannen. 

Belangrijk is dat:

 • U en uw partner allebei achttien jaar of ouder zijn.
 • Jullie ongetrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders.
 • U bij de gemeente meldt dat u een geregistreerd partnerschap wilt sluiten. Doe dit minstens veertien dagen van tevoren in de gemeente waar u wilt dat uw partnerschap geregistreerd wordt.
 • u aangeeft wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal twee en maximaal vier getuigen hebben.
 • Na invulling van alle gegevens en betaling heeft u officieel een melding gedaan van een voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap (voorheen ondertrouw).

Geregistreerd partnerschap met een niet-Nederlander

Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u het partnerschap aan te gaan voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

U hebt deze verklaring niet nodig, als u:
 • Allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen
 • Allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd.
 • Allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd.
 • Een buitenlands geregistreerd partnerschap ouder dan tien jaar in Nederland wilt laten registreren.
 • Een beëindigd buitenlands partnerschap in Nederland wilt laten registreren.

Wat hebt u nodig bij de aanvraag?

 • Afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner.
 • Geldig identiteitsbewijs van u en uw partner.
 • Kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen.
 • Als u eerder getrouwd bent geweest of een geregistreerd partnerschap hebt gehad: bewijs dat dit beëindigd is. Zoals een scheidingsakte of overlijdensakte.

Bent u in Nederland ingeschreven in een Basisregistratie Personen (BRP), in Nederland geboren, niet eerder in het buitenland gehuwd en wordt uw partnerschap in Edam-Volendam geregistreerd? Dan hoeft u geen documenten te bij te voegen. Wordt uw  partnerschap elders in Nederland geregistreerd? Dan kunt u contact opnemen met die gemeente over welke documenten nodig zijn.

Trouwlocaties, ambtenaren en beschikbaarheid

Het Stadskantoor, Stadhuis Edam en het Stolphoevekerkje kunt u direct reserveren. Pas als u een bevestigingsbrief heeft ontvangen is de datum definitief.

 • In de trouwzaal in Edam is plaats voor maximaal 40 bezoekers. In deze zaal is geen airco aanwezig. Daarom kan het hier in de zomer warm zijn.  
 • In de Stolphoevekerk in Volendam kunnen circa 80 personen plaatsnemen.
 • In de B&W-kamer in het Stadskantoor te Volendam mogen maximaal tien personen aanwezig zijn.

Overige locaties

Voor de beschikbaarheid van de overige locaties moet u nog met de door u gewenste locatie telefonisch of via mail contact opnemen, maar dit kunt u wel inplannen. Deze locaties vragen extra huurkosten bovenop de kosten voor het gemeentelijk huwelijk. Deze kosten moeten voor de ceremonie worden betaald aan de locatie. In de digitale aanvraag kunt u bekijken welke trouwlocaties er zijn. Dit kan voordat u inlogt met uw DigiD. Het is ook handig om gelijk de 'beschikbaarheid' te checken. U kunt maximaal twaalf maanden in de toekomst plannen. 

Zelf een locatie zoeken?

Heeft u zelf een andere locatie uitgezocht? Dan gelden de volgende voorwaarden:

 • De locatie is openbaar toegankelijk, goed bereikbaar en heeft faciliteiten, zoals toiletten.
 • De locatie is veilig en verstoort de openbare orde niet.
 • U hebt toestemming van de eigenaar of beheerder van het terrein.
 • U dient het verzoek voor een locatie minimaal zes weken voor de huwelijksdatum in.

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

Er zijn drie verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

 • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
 • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
 • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.

Samenlevingscontract

Een samenlevingscontract is niet hetzelfde als een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Een samenlevingscontract wordt opgesteld door een notaris. Het regelt alleen wat de partijen zelf met elkaar afspreken. Vaak wordt een samenlevingscontract verward met een geregistreerd partnerschap.

Het sluiten van een huwelijk of een partnerschapregistratie heeft direct juridische gevolgen. Samenwonen is niet aan specifieke juridische regels verbonden. Er ontstaan niet direct rechten en verplichtingen tegenover de partner en/of derden. Toch kan het nuttig zijn bepaalde rechten en verplichtingen zwart op wit te zetten. Dit doe je bij je notaris, door middel van een samenlevingscontract.

Meer informatie en uitzonderingen

 • Klik hier als u uw geregistreerd partnerschap wilt laten omzetten in een huwelijk
 • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.
 • Een buitenlands partnerschap wordt niet erkend, wanneer u of uw partner jonger is dan achttien jaar.

Overige voorwaarden

 • U mag geen partnerschap aangaan met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.

 • U mag niet gedwongen worden tot een geregistreerd partnerschap.

 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Als u niet voldoet u aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Gevolgen geregistreerd partnerschap in buitenland

Er zijn landen die het geregistreerd partnerschap niet erkennen. Dit kan gevolgen hebben als u bijvoorbeeld wilt gaan wonen in een ander land. Informeer bij de ambassade of dit voor u het geval is.