Duurzame gemeente

Wij informeren en motiveren onze inwoners en ondernemers binnen onze gemeente graag over een duurzame omgeving. Onze werkzaamheden staan op dit moment in het teken van de uitvoering van de 'Duurzaamheidsagenda Verantwoord Vooruit 2018-2022' en de energietransitie.

Groene, duurzame samenleving

De afgelopen jaren is veel gedaan voor een groene, duurzame samenleving. Met het vaststellen van het Groenbeleid, de inzet op biodiversiteit, de Regionale Energie Strategie (RES), de Transitie Visie Warmte (TVW) en de klimaatstresstest hebben we de risicoplekken in onze gemeente in kaart gebracht.

Zonnepanelen en restafval

Ook zijn er verschillende zonnepanelenacties geweest. We hebben in onze gemeente honderden zonnepanelen kunnen plaatsen. Een slimme investering voor de inwoner en voor ons. Ook zijn we erin geslaagd om het restafval sinds 2015 terug te brengen met 20% in 2020. De komende jaren zetten we onze werkzaamheden voort voor een nog mooiere, duurzame wereld. Een wereld met een circulaire economie zonder afval.

Maatschappelijk vastgoed

Met maatschappelijk partners (zorgverleners, sportclubs, onderwijsorganisaties e.d.) binnen Edam-Volendam werken we samen om ook een verduurzamingsslag binnen het maatschappelijk vastgoed na te streven. De rijksoverheid ondersteunt diverse maatregelen met subsidies, waardoor de financiële haalbaarheid van dergelijke ingrepen voor het grijpen ligt. Op de website van RVO staan alle subsidiemogelijkheden overzichtelijk op een rijtje.

Sportclubs

In samenwerking met Sportstroom biedt de gemeente Edam-Volendam hulp en begeleiding aan sportclubs bij het verduurzamen van hun accommodaties. Gezonde en duurzame sportverenigingen leveren immers een belangrijke bijdrage aan het verenigingsleven en de leefbaarheid in onze gemeente. De verenigingen met een eigen clubgebouw zijn aangeschreven om deel te nemen aan dit project, dat door de gemeente kosteloos ter beschikking wordt gesteld. Inmiddels (2021) zijn negen sportclubs voorzien van een passend duurzaamheidsadvies, waarmee zij daadwerkelijk aan de slag kunnen. Voor vragen betreffende het project Sportstroom kunt u een kijkje nemen op de website sportstroom.nl en/of informatie inwinnen via duurzaamheid@edam-volendam.nl.

Heeft u als maatschappelijke organisatie behoefte aan een oriënterend gesprek met een medewerker van ons?  Dan kunt u hiervoor een verzoek doen via: duurzaamheid@edam-volendam.nl.

Duurzame woning