Energie opwekken

Algemeen

Het grootste gedeelte van de elektriciteit die wij gebruiken wordt nu nog opgewekt met fossiele brandstoffen. In 2050 stappen wij af van fossiele energie. De komende jaren zetten wij als gemeente daarom steeds meer in op duurzame energiebronnen. Ook bij u thuis kunt u kiezen voor duurzame energie. Dit kan bijvoorbeeld door zelf energie op te wekken, of door u aan te sluiten bij een energiecoöperatie.

Zonne-energie

Investeren in zonne-energie loont. U kunt met een zonne-installatie zelf duurzame energie opwekken en gebruiken. Voor het opwekken van zonne-energie hoeft de zon niet continu fel te schijnen. Ook op een bewolkte dag heeft u er profijt van. Hierbij kunt u denken aan zonnepanelen op uw dak of aan uw gevel. Of aan een zonneboiler. Wij zetten een paar waardevolle websites voor u op een rij.

Zonne-energie opties

Met zonnepanelen wordt zonne-energie omgezet in elektriciteit. U bespaart energiekosten door zonnepanelen te plaatsen. En u krijgt een vergoeding van de stroom die u aan het net levert. U kunt tot 2025 profiteren van de salderingsregeling. Maar ook met een lagere salderingsregeling zijn zonnepanelen aantrekkelijk. Kijk voor meer informatie op de volgende websites:   

Wilt u een aanvulling op uw zonnepanelen? Of heeft een klein dak? Dan is een zonneboiler misschien een goed idee voor u. Een zonneboiler zorgt voor warm water met energie van de zon. Dit kan per jaar ongeveer de helft van uw kosten voor warm water besparen. Kijk voor meer informatie op de volgende websites: 

Wilt u meer informatie over zonnepanelen op woonmonumenten en beschermd stad- en dorpsgezicht? Ga dan naar onze pagina vergunningseisen voor het plaatsen van zonnepanelen. Ook kunt u steeds vaker meedoen met projecten waarbij zonnepanelen op een ander dak worden gelegd. Meer informatie vindt u op Zon Op Nederland.

Gratis vooronderzoek zonnepanelen

Wij willen het plaatsen van zonnepanelen stimuleren, ook als uw woning een beschermde status heeft. In de meeste gevallen is een omgevingsvergunning dan vereist. Dit is nodig voor een goede balans tussen verduurzaming en het behoud van cultuurhistorische waarden. Hier zijn legeskosten aan verbonden. Voor meer zekerheid kunt u eerst een gratis vooronderzoek aanvragen. Dan weet u of het zin heeft om een vergunning voor zonnepanelen aan te vragen.

Vraagt u een gratis vooronderzoek aan?

Dan maken wij een afspraak uw woning. Samen met een lid van de Welstand- en Monumentencommissie Edam-Volendam bekijken we uw situatie. Dit bespreken wij met de hele commissie. Daaruit krijgt u advies of een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor uw situatie kansrijk is. Het vooronderzoek is gratis, maar let op: als u na het vooronderzoek een omgevingsvergunning aanvraagt, betaalt u de gebruikelijke leges.

Hoe vraagt u dit gratis vooronderzoek aan?

U kunt een vooronderzoek aanvragen door een e-mail te sturen naar omgevingsvergunning@edam-volendam.nl. Vermeld in deze e-mail de volgende gegevens:

  • Uw naam, adres en telefoonnummer.
  • Een tekening van het dakvlak waarop u zonnepanelen wilt plaatsen
  • Het aantal zonnepanelen.
  • De positie van de panelen op het dakvlak.
  • Het type zonnepanelen dat u wilt laten plaatsen.

In onze gemeente hebben wij de energiecoöperatie Zon op Edam-Volendam. Dit is een initiatief van lokale bewoners. Zij werken samen om duurzame, lokale stroom op te wekken. Samen investeren de leden van een energiecoöperatie in wind- of zonne-energie.

Wat doen zij?

Zon op Edam-Volendam zoekt zonnig gelegen daken van bijvoorbeeld bedrijfshallen of boerenbedrijven. Zij hebben nu zonnepanelen liggen op het dak van Melkveehouderij Willig in Katwoude en op dat van de Zeevangshoeve in Edam. Een goede oplossing als u zelf geen zonnepanelen op uw dak kwijt kan. Op dit moment is er een wachtlijst. 

Heeft of weet u een geschikt dak? E-mail dan via contact@zonopedam-volendam.nl

Windenergie

Wind is een duurzame energiebron. In onze gemeente is nog niet in kaart gebracht wat er allemaal kan. Zodra er meer bekend is over windenergie komt dat hier te staan.