Duurzaam wonen

Energiebesparende maatregelen kunnen uw energierekening flink verlagen. Dit levert een leuke besparing en een comfortabel huis op. Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners zich bewust worden van de verschillende besparingsmogelijkheden die er liggen in en rondom de woning.

Verminderen van uw energieverbruik

Het laatste nieuws. Een Nationaal Isolatieprogramma. En tips van de Overheid voor bewoners om energie te besparen en/of op zoek zijn naar beschikbare subsidies en financieringsopties. 

Energie besparen? Lees de Besparingsladder

De woonbond heeft een praktische 'energieladder', waarin u in één oogopslag de mogelijkheden tot energiebesparing ziet www.energiebesparingsladder.

Tips bij het verduurzamen van uw woning

Via de huisscan van Greenhome kunt u eenvoudig berekenen welke energiebesparende maatregelen voor uw woning het meest interessant zijn.

Als u meer geïnteresseerd bent in het reduceren van CO2-uitstoot binnen uw woning kan de Klimaatteller u handvatten bieden.

Om te beoordelen of uw woning geschikt is voor de plaatsing van zonnepanelen kunt u de Zonatlas raadplegen.

Voor huiseigenaren zijn er diverse subsidiemogelijkheden op verduurzamingsmaatregelen. Op deze website van het Duurzaam Bouwloket checkt u met een eenvoudige subsidiecheck of de door u voorgenomen maatregelen in aanmerking komen voor subsidie. Deze subsidiemogelijkheden gelden veelal ook VvE’s.

Tapwater bij een woning

Monumenten

Woont u in een (rijks)monument of beschermd stads-/dorpsgezicht? Dan kan het Duurzaam Bouwloket u van een passend energie-advies voorzien. Informeer naar de mogelijkheden door te bellen (072) 743 39 56 of te e-mailen naar: info@duurzaambouwloket.nl.

Voor bewoners van een (rijks)monument bestaat er ook het programma ‘Groene Grachten’. Binnen onze gemeente zijn diverse representatieve panden onderzocht op energieverbeteringsmaatregelen. Meer informatie over het project leest u op de website van de Groene Grachten.

Op de website De Groene Menukaart kunnen eigenaren van oudere panden inspiratie opdoen voor het verantwoord verduurzamen van hun woning.

Zonnepanelen goud waard bij verkoop

Het plaatsen van zonnepanelen is een slimme investering om uw woning in waarde te laten stijgen en aantrekkelijker te maken op de woningmarkt. Gaat u in de nabije toekomst misschien verhuizen? Laat u dit niet weerhouden om zonnepanelen te plaatsen. Het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket legt u uit waarom zonnepanelen zijn goud waard