Dorps- en wijkraden Edam-Volendam

Algemeen

Waar een dorpsraad of wijkraad actief is in uw buurt vragen wij u contact met hen op te nemen voor steun van uw idee. Subsidie aanvragen kan via onderstaande knop. Lees hieronder op de pagina wat u nodig heeft voor deze aanvraag.

Wat heeft u nodig bij uw aanvraag?

  • Een concrete beschrijving van de activiteiten;
  • Een kopie van uw financiële positie;
  • Een begroting van de voorgestelde activiteiten (uitgaven en inkomsten);
  • Als u ook subsidie bij andere bestuursorganen of fondsen gaat aanvragen: een overzicht hiervan;
  • Vraagt u voor de eerste keer bij de gemeente een subsidie aan? Voeg dan een KvK uittreksel toe, uw statuten en een overzicht van uw relaties met andere rechtspersonen;
  • Als de indiener van uw aanvraag volgens uw statuten niet bevoegd is om de aanvraag in te dienen, voeg dan een machtiging toe waaruit blijkt dat de indiener namens uw bestuur handelt.

Meer informatie

Waar moet u op letten om in aanmerking te komen voor subsidie? Kijk hiervoor of voor meer informatie op de pagina inwonersparticipatie.