Welstandscommissie (Mooi N-H adviseurs omgevingskwaliteit)

Algemeen

U vindt hier meer informatie over de welstandscommissie oftewel Mooi N-H adviseurs omgevingskwaliteit. Zij geeft advies aan burgemeester en wethouders over het uiterlijk van bouwwerken, waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd. De vergaderingen van de welstandscommissie zijn openbaar.

Goed om te weten

De commissie stelt de aanvrager van de omgevingsvergunning in de gelegenheid om een toelichting te geven op het bouwplan. Dit alleen als de aanvrager daarom heeft verzocht . 

De openbaarheid geldt voor de beraadslagingen en voor het formuleren van de conclusie of het welstandsadvies.

Bent u eigenaar van een monument of wilt u algemene monumenteninformatie? Kijk dan op de Cultureel erfgoed en monumentenpagina.

Vergaderlocatie, vergaderdata en agenda' s

Vergaderlocatie is Mgr C Veermanlaan 1f te Volendam (vergaderzaal Ruimtelijke Ontwikkeling). De afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling (sectie Bouwen & Milieu) verzorgt de Plantoelichting . De secretariële ondersteuning is in handen van Mooi Noord-Holland, adviseurs omgevingskwaliteit.

Vergaderfrequentie en data

Uitgangspunt is een vergaderfrequentie van eens per twee weken op de maandagen. Het aanvangstijdstip is tussen 15.00 en 18.00 uur.
Voor de exacte tijd kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, sectie Bouwen en Milieu op (0299) 398 398.

Samenstelling commissie en afhandeling plannen

Informatie over de afhandeling van de plannen en over de leden die zijn aangedragen door de gemeente, door Vereniging Oud Edam en vereniging Oud Volendam.

Lid namens de gemeente aangedragen door Mooi Noord-Holland:

  • Sebastiaan Gribling (voorzitter)
  • Anke Zeinstra (architect)
  • Marcel Heijmans (architect)
  • Hans Boonstra (monumentendeskundige)

Lid op voordracht van het Volendams Museum:

  • Jan Nieuweboer (burgerlid)

Lid op voordracht van de Vereniging Oud Edam:

  • Peter de Vries (burgerlid)
  • Mark Ravesloot (plaatsvervangend burgerlid)

Lid op voordracht van de Historische Vereniging Oosthuizen:

  • Gerrit Kuijper (burgerlid)

Commissie coördinator:

  • Renee Stroomer

Afhandeling plannen

Een deel van de plannen handelen we ambtelijk af. De overige plannen behandelt de voltallige commissie. Bij plannen in beschermde gebieden en bij monumenten is er een monumentendeskundige bij. Ook zijn er burgerleden bij vanuit de oudheidkundige verenigingen Edam en Volendam voor de gebieden die daarvoor zijn aangewezen in de welstandsnota.

Oude rapporten

Kijkt u voor de oude rapporten over Edam-Volendam op webarchief gemeente Edam-Volendam.

Kijk u voor de oude rapporten over voormalig Zeevang op webarchief voormalig gemeente Zeevang