Vuurwerk afsteken

Vuurwerkoverlast kunt u melden bij de politie. Doe dat onmiddellijk en niet achteraf, want dan is de dader meestal gevlogen. Geef bij uw melding zo precies mogelijk door waar de overlast is. Een signalement van de dader(s) is voor de politie heel waardevol. Als u achteraf, dus na de overlast, een melding wilt doen kunt u dat hier doen.

Jaarwisseling

Normaal gesproken mag u tijdens de jaarwisseling goedgekeurd consumentenvuurwerk afsteken. Tijdens de jaarwisseling 2020 was dat niet het geval. Vanwege de corona-pandemie heeft het Rijk een algemeen vuurwerkverbod ingesteld. Over de jaarwisseling 2021 volgt later dit jaar meer informatie. 

Vuurwerkoverlast

De BOA’s en de politie zijn extra alert om afstekers van vuurwerk te betrappen en een proces-verbaal aan te zeggen. Wie toch vuurwerk afsteekt, kan daarvoor dus een boete krijgen. Wij kunnen echter niet zonder de medewerking van de ouders/verzorgers van kinderen. We doen een beroep op u om vuurwerkoverlast te voorkomen. Spreek er over met uw kind(eren) en pak het vuurwerk af. Of nog beter, overtuig hen ervan geen illegaal vuurwerk te kopen en af te steken. Of de ‘restantjes‘ van vorig jaar op te maken.

Veilig en legaal vuurwerk

Wat is vuurwerk?

Vuurwerk bestaat uit een omhulsel (vaak papier) met daarin een mengsel van chemische stoffen. Na ontsteking reageren de chemische stoffen met elkaar waardoor energie vrijkomt. Dit is te horen aan een of meerdere knallen of te zien aan allerlei kleuren.

Legaal vuurwerk

Legaal vuurwerk is te herkennen aan de aanduiding 'bestemd voor particulier gebruik'. Op het etiket moet de volgende informatie te vinden zijn:

  • Een vermelding of afbeelding van het soort vuurwerk waaruit blijkt wat de te verwachten effecten zijn.
  • De (handels)naam en het adres van de in Nederland gevestigde fabrikant, importeur of handelaar.
  • Het artikelnummer van de fabrikant en het productiejaar.
  • Een goede Nederlandstalige gebruiksaanwijzing.

Al het vuurwerk dat niet aan alle bovenstaande criteria voldoet, is illegaal vuurwerk. U mag geen illegaal vuurwerk kopen of afsteken.

Illegaal vuurwerk

Er is veel illegaal vuurwerk in de handel. Dit vuurwerk voldoet vaak niet aan de veiligheidseisen. Hier kunnen ingrediënten inzitten die in het legale vuurwerk niet voorkomen, bijvoorbeeld cadmium. Dit is een giftige, niet afbreekbare stof. Koop daarom altijd vuurwerk bij een winkelier met een geldige vergunning. Deze winkeliers zijn te herkennen aan een biljet in de etalage met de tekst: 'Verkoop vuurwerk, roken en open vuur verboden'.

Meer weten over vuurwerk? Of over het beleid dat het Rijk over vuurwerk heeft? Dit vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk