Vuurwerk afsteken

Algemeen

Vuurwerkoverlast kunt u melden bij de politie. Doe dat onmiddellijk en niet achteraf, want dan is de dader meestal gevlogen. Geef bij uw melding zo precies mogelijk door waar de overlast is. Een signalement van de dader(s) is voor de politie heel waardevol. Als u achteraf, dus na de overlast, een melding wilt doen kunt u dat hier doen.

Veilig en legaal vuurwerk

Wat is vuurwerk?

Vuurwerk bestaat uit een omhulsel (vaak papier) met daarin een mengsel van chemische stoffen. Na ontsteking reageren de chemische stoffen met elkaar waardoor energie vrijkomt. Dit is te horen aan een of meerdere knallen of te zien aan allerlei kleuren.

Legaal vuurwerk

Legaal vuurwerk is te herkennen aan de aanduiding 'bestemd voor particulier gebruik'. Op het etiket moet de volgende informatie te vinden zijn:

  • Een vermelding of afbeelding van het soort vuurwerk waaruit blijkt wat de te verwachten effecten zijn.
  • De (handels)naam en het adres van de in Nederland gevestigde fabrikant, importeur of handelaar.
  • Het artikelnummer van de fabrikant en het productiejaar.
  • Een goede Nederlandstalige gebruiksaanwijzing.

Al het vuurwerk dat niet aan alle bovenstaande criteria voldoet, is illegaal vuurwerk. U mag geen illegaal vuurwerk kopen of afsteken.

Illegaal vuurwerk

Er is veel illegaal vuurwerk in de handel. Dit vuurwerk voldoet vaak niet aan de veiligheidseisen. Hier kunnen ingrediĆ«nten inzitten die in het legale vuurwerk niet voorkomen, bijvoorbeeld cadmium. Dit is een giftige, niet afbreekbare stof. Koop daarom altijd vuurwerk bij een winkelier met een geldige vergunning. Deze winkeliers zijn te herkennen aan een biljet in de etalage met de tekst: 'Verkoop vuurwerk, roken en open vuur verboden'.

Meer weten over vuurwerk? Of over het beleid dat het Rijk over vuurwerk heeft? Dit vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk