Voormalig MAVO terrein Julianaweg Volendam

Momenteel wordt een stedenbouwkundige visie ontworpen.