Voormalig MAVO terrein Julianaweg Volendam

Momenteel wordt een stedenbouwkundige visie ontworpen.

Juni 2021

Het is de bedoeling om in juni de stedenbouwkundige visie inhoudelijk in de Raad te bespreken. Na vaststelling van de visie starten we een project op overeenkomstig het EVRPP op. We nemen op korte termijn een besluit over het tijdelijk ander gebruik van het terrein.