Volgende stap locatieonderzoek nieuw gemeentehuis

De gemeente is op zoek naar een locatie voor een nieuw gemeentehuis. Het college van B&W heeft gisteren, dinsdag 12 maart, besloten om de locaties Monseigneur Veermanlaan, Tase terrein en de locatie ten zuiden van de derde ontsluitingsweg (nabij de Lange Weeren, niet bij de CAI-mast) verder te onderzoeken voor het bouwen van een nieuw gemeentehuis. 

Kansen en risico's

Dit besluit betekent dat er nu per locatie alle kosten in kaart worden gebracht. Daarnaast wordt er gekeken naar alle kansen en risico’s. Ook wordt een kwalitatief en financieel vergelijk gemaakt met de instandhouding van de huidige locaties die de gemeente gebruikt.

Gemeenteraad

Rond de zomer wordt het onderzoek afgerond. Het college legt dan een voorstel voor aan de gemeenteraad om te komen tot een locatiekeuze. Binnenkort wordt ook de participatie van deze locaties opgestart.