Verlof tot begraven of cremeren

Algemeen

Een verlof tot begraven of cremeren geeft toestemming om een overledene te begraven of te cremeren. Dit verlof is verplicht om iemand te mogen begraven of cremeren. De uitvaartverzorger zorgt voor het krijgen van een verlof. Iemand die in het buitenland is overleden kan in Nederland worden begraven of gecremeerd. In dit geval moet ook een verlof worden afgegeven. Er moeten dan allerlei documenten worden overgelegd. U kunt hierover informatie opvragen bij de sectie Publiek.

Wie kan het aanvragen?

Iedereen die belast is met het uitvoeren van een begrafenis of crematie. Dit is meestal de begrafenisondernemer. Het verlof tot bergraven of cremeren wordt afgegeven tijdens het opmaken van de overlijdensakte. De begrafenisondernemer overhandigt deze bij de begraafplaats of crematorium.

Wanneer moet de overledene worden begraven of gecremeerd?

Een overledenen moet volgens de Wet op de lijkbezorging binnen zes werkdagen na overlijden worden begraven. Zijn er gegronde redenen om deze periode te verlengen? Dan vraagt u uitstel van het verlof van begraven of cremeren aan.