Uitstel begraven of cremeren

Algemeen

Een overledene moet binnen zes werkdagen worden begraven of gecremeerd. U kunt uitstel aanvragen voor begraven of cremeren. De burgemeester kan hier onder bepaalde voorwaarden toestemming voor geven. Bijvoorbeeld als een nabestaande niet op tijd aanwezig kan zijn door verblijf in het buitenland.

Aanvraag

Het uitstel moet schriftelijk worden aangevraagd en moet argumenten van een arts bevatten.

U stuurt het verzoek naar:

Gemeente Edam-Volendam
Sectie Publiekszaken
Postbus 180
1130 AD  VOLENDAM

Wie kan het aanvragen?

Iedereen die belast is met het uitvoeren van de begrafenis of crematie. Dit is vaak de begrafenisondernemer.

Wat heeft u nodig bij de aanvraag?

Benodigde gegevens:

  • Gegevens overledene.
  • Gegevens over begrafenis of crematie (plaats, tijd).
  • Gegevens arts.
  • Reden van uitstel, met argumenten van arts.
  • Legitimatiebewijs uitvaartverzorger.
  • Uw brief met gemotiveerde aanvraag.
  • Verklaring van de arts dat het uitstellen van de begrafenis of crematie geen bezwaren met zich meebrengt.