Vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 6 april 2021

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 30 maart 2021

 • Adviesnummer: D-ADV - 21121082
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Collegeverklaring en rapportages ENSIA 2020

 • Adviesnummer: D-ADV - 21118594
 • - Collegeverklaring vastgesteld en deze ondertekenen.
  - De raad over de bevindingen informeren middels de aan te passen Raadsinformatiebrief.
  - Kennisgenomen van de rapportages en waar nodig deze laten ondertekenen en gebruiken voor de verticale verantwoording.

Dodenherdenking 2021

 • Adviesnummer: D-ADV - 21121884
 • De verdeling van de collegeleden t.b.v. de afzonderlijke onderdelen van de Dodenherdenking op dinsdagmiddag 4 mei 2021 definitief vastleggen.

Raadsvoorstel uitwerking meekoppelkansen

 • Adviesnummer: D-ADV - 21117367
 • Aan te passsen Raadsvoorstel en Raadsbesluit met de daarbij behorende uitwerking d.d. 30 maart 2021 ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad.