Vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 5 oktober 2021

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 28 september 2021

 • Adviesnummer: D-ADV - 21157029
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Aanwijsbesluit uitgiftepunt Bekendmakingswet Edam-Volendam – aanwijzing Stadskantoor als locatie voor inzage in en afschriften van papieren gemeentebladen, bijlagen en ter inzage gelegde stukken

 • Adviesnummer: D-ADV - 21157349
 • Aanwijsbesluit uitgiftepunt Bekendmakingswet Edam-Volendam – aanwijzing Stadskantoor als locatie voor inzage in en afschriften van papieren gemeentebladen, bijlagen en ter inzage gelegde stukken.

Intrekking beroep tegen BP Stationsweg Kwadijk

 • Adviesnummer: D-ADV - 21157033
 • Kennisgenomen van intrekking van de ingestelde beroepen tegen vaststelling bestemmingsplan 'Stationsweg, Kwadijk' en daarmee het onherroepelijk worden van dit bestemmingsplan.

Besluit wijzigen wegprofiel Zuidpolderlaan naar rijbaan met tweezijdig vrijliggend fietspad

 • Adviesnummer: D-ADV - 21156366
  1. Ingestemd om bij het groot onderhoud aan de Zuidpolderlaan de aanleg van een tweezijdig vrijliggend fietspad te realiseren.
  2. Na aanpassing van het ontwerp een definitieve aanvraag indienen bij de Vervoerregio Amsterdam voor een financiële bijdrage voor de te realiseren verkeersmaatregelen.
  3. Bij het definitief uitwerken van het ontwerp participatie met omwonenden, belanghebbenden en weggebruikers op basis van raadplegen opstarten.
  4. De werkzaamheden eind 2023 uitvoeren.

Controleprotocol en normenkader 2021

 • Adviesnummer: D-ADV - 21157382
 • Ingestemd met controleprotocol en normenkader 2021 en deze aanbieden aan de Raad ter vaststelling.

Begroting 2022-2025

 • Adviesnummer: D-ADV - 21157526
 • Ingestemd met op onderdelen aan te passen:
  • Begroting 2022-2025
  • Raadsvoorstel Begroting 2022-2025
  • Raadsbesluit begroting 2022-2025