Vergadering college van burgemeester en wethouders 9 januari 2024

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 19 december 2023

 • Adviesnummer: D-ADV - 23311007
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Ondertekening dienstverleningsovereenkomst 2024 MOOI Noord-Holland en Gemeente Edam-Volendam 

 • Adviesnummer: D-ADV - 24312356
  1. Ingestemd met de geactualiseerde dienstverleningsovereenkomst tussen Mooi Noord-Holland en de gemeente Edam-Volendam.
  2. De overeenkomst ondertekenen.

Nieuwe raamovereenkomst GT mobiele Communicatie 3 Edam-Volendam 

 • Adviesnummer: Adviesnummer: D-ADV - 23311856
 • Kennisgenomen van het resultaat van de minicompetitie waarbij de Nadere Overeenkomst voor Edam-Volendam wordt gegund aan Odido.

Algemeen mandaat- en machtigingsbesluit basistakenpakket en plustaken Edam-Volendam - Omgevingsdienst IJmond 2024 

 • Adviesnummer: D-ADV - 23300678 
  1. De directeur van de Omgevingsdienst IJmond mandaat gegeven om besluiten te nemen die verband houden met de uitvoering van het basistakenpakket uit de Omgevingswet overeenkomstig het bijgesloten ‘Algemeen mandaat- en machtigingsbesluit basistakenpakket en plustaken ODIJ - Edam-Volendam 2024’.
  2. Het mandaatbesluit 2013-09-24 Edam-Volendam – Mandaat- en machtigingsbesluit in te trekken per 9 januari 2024.

Beslissing op bezwaar woningbouwlocatie De Krommert in Oosthuizen 

 • Adviesnummer: D-ADV - 23311522 
  1. Alle bezwaren ontvankelijk en ongegrond verklaard.
  2. Bezwaarmakers informeren middels de conceptbrieven.
  3. De verzoeken tot vergoeding van de proceskosten op grond van artikel 7:15 Awb afgewezen.

Verlenging Intentieovereenkomst Meermin 

 • Adviesnummer: D-ADV - 24312958  
  1. Ingestemd met de ondertekening van bijgesloten addendum bij de bestaande intentieovereenkomst.
  2. Ingestemd  met de mandatering voor de ondertekening door wethouders Tuijp en Kes.

Gevraagde reactie op evaluatie social firm 

 • Adviesnummer: D-ADV - 24313055 
  1. Besloten om de aanbeveling uit de evaluatie social firm aan te nemen en de contractmanager sociaal domein aan te wijzen voor deze rol.
  2. Kennisgenomen van de te maken afspraak tussen de wethouder samenleving en de griffier dat eventuele nieuwe vragen vanuit de raad over de social firm mondeling en aan het eind van de presentatie worden gesteld.