Vergadering college van burgemeester en wethouders 30 januari 2024

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 23 januari 2024

 • Adviesnummer: D-ADV - 24316993
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Aanpassing mandatering Omgevingsdienst Noordzeekanaal-gebied Markermeerdijken 2024 i.v.m. Omgevinsgwet

 • Adviesnummer: D-ADV - 24315940  
 • De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied te mandateren en te machtigen inzake het project Markermeerdijken conform bijgevoegd mandaatbesluit.

Uitvoering beheer- en onderhoudsplannen 2024 

 • Adviesnummer: D-ADV - 24315573 
 • De uitvoeringsplannen 2024 van de diverse beheer- en onderhoudsplannen vastgesteld. 

Raadsinformatiebrief evaluatie kermis 2023 

 • Adviesnummer: D-ADV - 24317048  
 • Ingestemd met het versturen van de raadsinformatiebrief.

Brief T-Zorg 20 december 2023 betreffende tarieven 2024 

 • Adviesnummer: D-ADV - 24316608  
 • De gemeenteraad Edam-Volendam middels brief op te informeren over indexering van de WMO maatwerkvoorzieningen contracten als reactie op de brief van T-zorg.

Praatpapier voor themaraad over inwonersparticipatiebeleid 

 • Adviesnummer: D-ADV - 24316554  
 • Ingestemd met concept praatpapier voor de themaraad over inwonersparticipatiebeleid op 8 februari 2024.

Raadsinformatiebrief decembercirculaire 2023 

 • Adviesnummer: D-ADV - 24316691  
 • Ingestemd met het versturen van de raadsinformatiebrief naar alle leden van de gemeenteraad.