Vergadering college van burgemeester en wethouders 28 maart 2023

Vaststelling besluitenlijsten B&W vergadering 21 maart 2023

 • Adviesnummer: D-ADV-261947
 • Besluitenlijsten vastgesteld.

Ontwerp bestemmingsplan "Oorgat 3 Edam" en ontwerp omgevings-vergunning Oorgat 3 te Edam

 • Adviesnummer: D-ADV-244700
  1. Ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan "Oorgat 3 Edam" en de hiermee gecoördineerde ontwerp omgevingsvergunning.
  2. De onder punt 1 benoemde ontwerpbesluiten vrijgeven en conform artikel 3.8 Wro, juncto afdeling 3.4 van de Awb voor 6 weken in ontwerp ter visie leggen met de mogelijkheid voor eenieder daartegen zienswijzen in te brengen.
  3. De bekendmaking van de terinzagelegging van voornoemde ontwerpbesluiten ter kennis brengen aan de gemeenteraad ter informatie middels de griffie.

Coronaterras omzetten naar regulierterras

 • Adviesnummer: D-ADV-258464
  1. Ingestemd met het verlenen van terrasvergunning voor onbepaalde tijd.
  2. Ingestemd met het aanpassen van de bestaande terrasvergunningen.
  3. Ingestemd met het aanpassen van de drank- en horecavergunning.
  4. Ingestemd met het verlenen van een terrasvergunning voor:
   • De Vrijheid (inclusief gedeeltelijke afwijzing)
   • Lunchroom De Koe
   • De Lunch (inclusief gedeeltelijke afwijzing)
   • Gerie's Café
   • De Beurs Eten en Drinken (inclusief gedeeltelijke afwijzing)
   • Café de Dijk (inclusief gedeeltelijke afwijzing en aandringen op legaliseren van de trap voor 1 september)
   • Bar de Molen (inclusief gedeeltelijke afwijzing)
   • H.C.R. Van den Hogen
   • Hotel Old Dutch / Le Pompadour
   • Lotje Wine en Dine (inclusief gedeeltelijke afwijzing en aandringen op legaliseren van de trap voor 1 september)
   • Hotel Edam (Hof van Holland)
  5. Instemmen met het afwijzen van een terrasvergunning voor:
   • Romy's Kitchen
   • Café de Gevangenpoort /Restaurant La Galera
   • De Knijp Edam 
   • Harmonie
   • 't Havengat
   • 't Gat van Nederland
  6. Ingestemd met bijgaande conceptbrieven.
  7. Ingestemd dat terrasaanvragen die na 7 maart 2023 worden ontvangen, ambtelijk worden getoetst aan het terrassenbeleid en de bestemming (detailhandel horeca) en in mandaat worden afgehandeld.